Grunnundersøkelser på Danvik

Bane NOR skal utføre grunnundersøkelser i Danvikområdet. Arbeidene utføres i forbindelse med løsmassetunnelen som skal bygges under Danvik.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidene på Danvik skal etter planen starte 24. september og være ferdig i slutten av november. Boringene utføres på flere steder i området (markert med gule punkter på illustrasjonen under). Arbeidstiden er 07-19 på hverdager og 09-18 på lørdager.

Grunnundersøkelsene utføres ved hjelp av borerigger som henter opp prøver fra grunnen. Dette gir Bane NOR enda bedre informasjon og grunnlag for planlegging og bygging av løsmassetunnelen. For naboene vil grunnboringene innebære noe støy på dagtid.

De gule punktene viser hvor grunnprøvene skal tas.

Dette skal vi gjøre

  • Grunnboringer foretas på fem eller seks steder i området
  • Det skal brukes to borerigger
  • Hver borerigg skal være på hvert sted i 1-2 uker
  • Boringene skal kartlegge hva slags masser grunnen består av
  • Arbeidene utføres av den tyske spesialentreprenøren Stölben

Støy og anleggstrafikk

Bane NOR har tidligere utført grunnboringer i dette området, og støynivået vil ligge på omtrent samme nivå som sist. Det forventes ikke å gå over gjeldende tillatte støynivåer for anleggsvirksomhet. Støynivået skal måles kontinuerlig, og dersom grenseverdiene overskrides vil vi gjøre tiltak for å redusere støyen.

Det benyttes to borerigger. Disse maskinene skal ikke bore kontinuerlig, siden prøvene tas ut med jevne mellomrom. Det vil bli noe anleggstrafikk, men ikke så mye at det kan sies å være en stor ulempe for nærmiljøet.

Anleggsperiode

Arbeidene har planlagt oppstart 24. september 2018. Vi forventer å være ferdig 30. november, men dersom forholdene tilsier det, kan det bli nødvendig å arbeide i første halvdel av desember også.

Arbeidene skal foregå mandag til torsdag annenhver uke, og mandag til lørdag annenhver uke. I ukedagene vil arbeidene foregå mellom 07 og 19, på lørdager mellom 09 og 18. Av hensyn til naboene etterstreber entreprenøren å lage minst mulig støy på lørdager.

Dersom du har spesielle behov (feks skiftarbeid) kan Bane NOR i enkelte tilfeller tilby alternativt bosted dersom støyen blir til stor ulempe.

Har du spørsmål?

Bane NOR kommer til området for å svare på spørsmål.

Sted: fotballbanen i 4. Strøm terrasse

Tid: Onsdag 19. september, klokken 16-18.