Forbereder grunnprøver på Danvik/Strøm

Bane NOR forbereder nå grunnboringer i området Danvik/Strøm. Det skal gjøres målinger på seks punkter der det skal bygges en løsmassetunnel, og denne uken blir punktene markert.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidene skal foregå i dette området, der det skal bygges en løsmassetunnel.

I første omgang skal punktene kun merkes opp. Det skjer ved hjelp av spraymaling på asfalt eller stikk i jorden. 

Selve boringen vil skje i siste halvdel av september. Beboere i området vil bli varslet når dato for boringene er avklart.

På bildet under ser du hvor borepunktene ligger. Vi vil gjerne understreke at størrelsen på de rosa merkene ikke gjenspeiler størrelsen på borehullene, men bare markerer plassering.