Prosjektet i formannskapet

Bane NOR har orientert formannskapet i Drammen kommune om forslaget til reguleringsplan for prosjekt Drammen-Kobbervikdalen. Utbyggingsavtalen mellom Drammen og Bane NOR var også tema på møtet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjon av hvordan Drammen stasjon kan bli.

Det var prosjektsjef i prosjekt Drammen-Kobbervikdalen, Hanne Anette Stormo, som orienterte formannskapet om forslaget til reguleringsplan. Stormo gikk gjennom alle delene av prosjektet, og fremhevet spesielt de områdene som Bane NOR ble bedt om å se nærmere på i forbindelse med godkjenningen av kommunedelplan i 2016. Det gjelder spesielt hvordan anlegget vil påvirke befolkningen i Drammen, både hjemme og ute på veier og gangstier.

Det som ble presentert for formannskapet vil være kjent for de som bor i spesielt utsatte områder i Drammen, og som har fått direkte informasjon fra Bane NOR eller deltatt på nabomøter. Stormos presentasjon ligger tilgjengelig for nedlasting nederst på denne siden.

Utbyggingsavtale

Bane NOR og Drammen kommune arbeider også frem en utbyggingsavtale. Denne avtalen er til for å fordele gjennomføringsansvar for de delene av prosjektet som berører områder av spesiell interesse for Drammen. Dette gjelder blant annet fornyelse av Bybrua, plassering og utforming av kulverter, etterbruk av anleggsveier, og tilrettelegging for senere prosjekter i kommunal regi.

Byutviklingsdirektør Bertil Horvli presenterte utbyggingsavtalen, og han kunne fortelle at det ikke minst er stor interesse for hva som skal skje med den gamle traseen til Vestfoldbanen, og der pågår det samtaler mellom Drammen kommune og Bane NOR Eiendom.

Du kan lese Horvlis presentasjon HER.

God dialog

Både Bertil Horvli og Hanne Anette Stormo ga uttrykk for at samarbeidet mellom kommunen og Bane NOR har vært godt og konstruktivt. Horvli pekte på at den løsningen som er presentert i reguleringsplanen er svært god for kommunens innbyggere, og at det er snakk om et langt mindre inngrep enn man har sett i andre byer med lignende prosjekter.

Hva skjer videre?

Orienteringen til formannskapet skjedde i forkant av en offentlig høring om reguleringsplanen. Etter planen skal alle dokumenter gjøres tilgjengelige ved månedsskiftet november/desember 2017. Formannskapet skal så behandle saken på sitt møte 12. desember, og kan da vedta å legge ut saksdokumentene til offentlig ettersyn.

Den offentlige høringsrunden vil varsles ved oppstart, og alle som ønsker det kan komme med innspill. Bane NOR kommer til å arrangere flere informasjonsmøter og åpne kontordager i forbindelse med høringen. Dersom formannskapet godkjenner å legge ut planen til offentlig ettersyn i desember, vil infomøtene finne sted i januar.