Møtte Skoger skoles FAU og rektor

Onsdag 13. september fikk prosjektet komme på Skoger skoles FAU-møte og informere om byggingen av nytt dobbeltspor.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Rektor Pål Baklid (til venstre) og FAU ved Skoger skole ga nyttige tilbakemeldinger til planleggingen av nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen.

Prosjektsjef Hanne Stormo og rådgiver Svein Sørheim fortalte litt om bakgrunnen for prosjektet, men mest om de lokale konsekvensene. To riggområder skal plasseres innenfor skolekretsen, pluss at mye av massene fra hovedtunnelen skal tas ut i området.

Slik planene er per dags dato, skal det meste av sprengsteinen kjøres ut via industriområdet Dråpen, men det må påregnes noe trafikk forbi Skoger skole.
Rektor Pål Baklid lurte på om den økte trafikken gjennom Dråpen vil føre til at skoleveien blir omdefinert til «farlig skolevei», noe som vil utløse krav om skoleskyss for barna. Liv Marit Carlsen, som var med på møtet som representant for Drammen kommune, skulle undersøke dette nærmere.
-Det er ennå ikke avklart hvor massene skal deponeres. Transportrutene for masser er det vi som avgjør, og entreprenøren må rette seg etter dette, forklarte Sørheim.
-Trafikksikkerheten er viktig for oss. Vi må, sammen med dere, Vegvesenet og andre finne de riktige tiltakene. Om det lureste er skoleskyss, manuell trafikkdirigering, lysregulering eller andre ting får tiden vise, sa Stormo.

Stengt vei
Et annet fakta er at Gundesølina må stenges i et halvt år fordi brua må rives og gjenoppbygges.
-Det ene brukaret ligger i veien for traséen, så vi har ikke noe annet valg, konstaterte Sørheim.

Nyttige tilbakemeldinger
-Dersom det gamle sporet kan gjøres om til turvei, er dette en drøm for Kobbervikdalen, sa en av deltakerne. Liv Marit Carlsen sa at hun skulle ta med innspillet tilbake til kommunen.
Det viste seg at lærerne og elevene ved skolen bruker et skogholt som de kaller Gulltoppen til friluftsaktiviteter. Dette ligger like bak hovedriggområdet.
-Vi må prøve å få lagt forholdene til rette slik at dere kan fortsette å bruke skogen her, sa Sørheim.
-Dette er akkurat slike innspill som vi trenger å få, sa Stormo, og oppfordret FAU spesielt til å tenke på hvor ungene ferdes på fritiden. Hun understreket viktigheten av at lokalmiljøet benytter seg av muligheten til å levere skriftlige høringsuttalelser når reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn.