Se Drammen fra lufta

Onsdag 26. april var vi oppe og tok bilder fra helikopter. Bildene skal brukes i planleggingen av den kommende utbyggingen og i informasjonsarbeidet for prosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ta kontakt med fotograf Anne Mette Storvik, anne.mette.storvik@banenor.no, hvis du ønsker å bruke et eller flere av flyfotoene våre til noe.