Arkeologiske undersøkelser

I forbindelsen med byggingen av nytt dobbeltspor, skal det utføres arkeologiske undersøkelser i Kobbervikdalen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Noen steder skal de bare se, men andre steder skal de også grave litt. Grunneierne er informert. Arbeidet starter mandag 6. november, og pågår antakelig bare et par dager - avhengig av om det blir gjort noen funn.

Stedene som skal undersøkes er markert på kartet som turkise, skraverte områder. Større versjon av kartet ligger som vedlegg.