Arkeologiske undersøkelser

I forbindelsen med byggingen av nytt dobbeltspor, skal det utføres arkeologiske undersøkelser i Kobbervikdalen.

Noen steder skal de bare se, men andre steder skal de også grave litt. Grunneierne er informert. Arbeidet starter mandag 6. november, og pågår antakelig bare et par dager - avhengig av om det blir gjort noen funn.

Stedene som skal undersøkes er markert på kartet som turkise, skraverte områder. Større versjon av kartet ligger som vedlegg.