Nå kan Drammens politikere vedta dobbeltspor

Jernbaneverket har foreløpig gjort sitt. Nå er det opp til byens folkevalgte å behandle forslaget om dobbeltspor gjennom Drammen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Tirsdag 20. desember skal kommunestyret i Drammen stemme over den anbefalte traséen «Vest for Nybyen under samlet». Foto: Birgitte Simensen Berg, Drammen kommune

Torsdag 24. november sendte Jernbaneverket over kommunedelplan og konsekvensutredning til politisk behandling. Saken gjelder bygging av dobbeltsporet jernbane i Drammen.

 Venter spent på avgjørelsen
– Vi er fornøyd med at avgjørelsen nå ligger hos politikerne. Vi ser fram til behandlingen i kommunestyret med stor interesse, sier planleggingssjef Sverre Lerbak i Jernbaneverket.

Han behøver ikke å vente så lenge. Tirsdag 20. desember skal det voteres over den anbefalte traséen «Vest for Nybyen under samlet».

Takker for godt samarbeid
I brevet skriver InterCity-prosjektet blant annet følgende:

«Jernbaneverket ber med dette Drammen kommune om å sluttbehandle kommunedelplan for InterCity Drammen-Kobbervikdalen, der korridor «Vest for Nybyen under samlet» legges til grunn.

For Jernbaneverket vil det ikke være aktuelt å bygge andre alternativ enn det det som er anbefalt. En eventuell utleggelse av en eller flere av de andre nevnte korridorene til offentlig ettersyn vil gi grunnlag for innsigelse fra Jernbaneverket».

– Vi takker for godt samarbeid med Drammen kommune, og ser fram til at dette videreføres etter den politiske behandlingen i desember, sier Sverre Lerbak.

Nedenfor kan du laste opp oversendelsesbrevet og øvrige dokumenter i saken: