Jernbaneverket vil berolige drammenserne: – Vi holder det vi lover!

I Drammen har beboere uttrykt bekymring for om Jernbaneverket vil bygge løsmassetunnel. – Vi står ved våre løfter. Det blir løsmassetunnel, forsikrer Ingunn Monstad i Jernbaneverket.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

– Dette er et stort utbyggingsprosjekt som skjer midt i en by. Det medfører perioder med støy, støv og anleggstrafikk. Derfor er det viktig for oss å ta mest mulig hensyn til beboerne i anleggstiden, sier Ingunn Monstad i Jernbaneverket. Foto: Birgitte Simensen Berg, Drammen kommune

Tirsdag 13. desember gikk formannskapet i Drammen inn for Jernbaneverkets anbefalte traséløsning «Vest for Nybyen under samlet».

– Det er vi glade for. Dette mener vi er den absolutt beste løsningen for Drammen og regionen, sier kommunikasjonssjef Ingunn Monstad, i Jernbaneverkets InterCity-prosjekt.

Nå ser hun fram til endelig behandling av saken i kommunestyret tirsdag 20. desember. Formannskapet sa ja til Jernbaneverkets anbefaling under forutsetning av at byggingen skjer i løsmassetunnel. Denne «klausulen» kom blant annet etter påtrykk fra bekymrede beboere som ønsker en mest mulig skånsom utbygging av dobbeltsporene gjennom sitt nabolag.

– En slik forutsetning er uproblematisk for oss. Vi har gjort mange undersøkelser som viser at tunnelen lar seg bygge. Hvis vi ikke var sikre på at dette kunne la seg gjennomføre, ville vi heller ikke anbefalt en slik løsning, sier Monstad.

Bruken av tunnel framfor åpen byggegrop vil sterkt redusere antallet boliger som blir berørt i anleggsperioden.

– Dette er et stort utbyggingsprosjekt som skjer midt i en by. Det medfører perioder med støy, støv og anleggstrafikk. Derfor er det viktig for oss å ta mest mulig hensyn til beboerne i anleggstiden, sier Monstad.