Informerer grunneiere i Drammen

I forbindelse med utleggelse og høring av kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity-strekningen Drammen-Kobbervikdalen, er Jernbaneverket i gang med åpne kontordager og informasjonsmøter.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket informerte berørte grunneiere under åpen kontordag på Sundland. Fra venstre: Magnus Billing (JBV), Liv Marit Carlsen (Drammen kommune), Sverre Lerbak og Torgeir Fossnes (JBV) i samtale med grunneierne Ivar Ihle og Ole E. Svendby. Foto: Hilde Lillejord, JBV

Kommunedelplanen skal fastsette trasékorridor for tiltaket med tilhørende behov for midlertidig båndlegging av arealer knyttet til videre reguleringsplanlegging. Dette betyr at innenfor den korridoren som blir satt av til dette formålet, skal Jernbaneverket nå i gang med å finne den endelige plasseringen av det nye dobbeltsporet.

- Formålet med møteserien er først og fremst at vi skal informere grunneiere med boliger innenfor den anbefalte korridoren, altså det området som Drammen kommune nå har båndlagt. Aktiviteten i dette området må derfor begrenses før endelig plassering av jernbanen er bestemt.  Samtidig er det viktig å informere grunneiere om hvilke korridorer vi har valgt bort, forklarer planleggingsjef Sverre Lerbak.

Den første åpne kontordagen ble hold tirsdag 31. mai på NSB Kompetansesenter på Sundland for grunneiere på Gulskogen og Strømsø/Danvik. Både representanter fra Jernbaneverket og kommunens administrasjon var til stede for å informere om vedtaket og prosessen videre. Neste åpne kontordag på Sundland er i dag, torsdag 2. juni.

Resterende møter:

    • Åpent møte på Sundland: torsdag 9. juni, kl. 18-20
    • Åpent møte på Skoger: torsdag 16. juni, kl. 18-20
    • Åpen kontordag på Sundland: onsdag 22. juni, kl. 14-20

For mer informasjon om utleggelsen av kommunedelplanen og hvor de åpne møtene avholdes, les her

Høringsfristen utløpet 31. august 2016 og vedtak av kommunedelplanen kan forventes i løpet av 2016.