Drammens politikere fikk gode nyheter!

Tirsdag 8. november møtte Jernbaneverket politikerne i Drammen for å presentere hvor vi mener dobbeltsporet bør gå gjennom byen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Prosjektdirektør for InterCity, Anne Siri Haugen, forklarte formannskapet i Drammen om Jernbaneverkets anbefaling av trasé gjennom byen. Foto: Simen Slette Sunde, Jernbaneverket

Direktør for InterCity-prosjektet, Anne Siri Haugen, fortalte formannskapet i Drammen kommune hvorfor Jernbaneverket anbefaler alternativet «Vest for Nybyen under samlet», framfor de øvrige traséene. Samtidig kunne Haugen presentere flere gode nyheter for politikerne:

- Vi ønsker at «Vest for Nybyen under samlet» skal bygges ved hjelp av løsmassetunnel, ikke åpen byggegrop. Det vil være langt mer skånsomt for nabolaget, sier prosjektdirektøren.

Bruken av tunnel vil sterkt redusere antall hus som blir berørt i anleggsperioden. Totalt gjelder dette rundt 12 boliger. Konsekvensene er store for dem dette gjelder. Likevel mener Haugen at det er vanskelig å bygge dobbeltspor gjennom en tett befolket by uten at noen blir berørt. Med løsmassetunnel velger Jernbaneverket en løsning som tar mest mulig hensyn til beboere i området.

Drammens politikere fikk ytterligere to hyggelige overraskelser på tirsdag: Konnerudgata vil ikke bli berørt av utbyggingen, fordi løsmassetunnelens åpning vil starte lengre nord. Samtidig er det klart at utbyggingen fjerner dagens togspor gjennom Drammen.Prosjektdirektør for InterCity, Anne Siri Haugen.

– Dette vil frigi og åpne store områder for utvikling i kommunens regi, forteller Haugen.

Haugen understreker at Jernbaneverket skal skape gode løsninger for byen, samtidig som vi forholder oss til nasjonale føringer fra Stortinget.

– Vi mener at vår anbefalte trasé i Drammen er det beste alternativet – både for Østlandet, trafikkavviklingen på Vestfoldbanen og Drammen by, sier Haugen.