Starter med grunnboring i sommer

Jernbaneverket skal grunnbore på strekningen Drammen-Kobbervikdalen i sommer og høst. Informasjonen skal brukes i arbeidet med kommunedelplan for nytt dobbeltspor på strekningen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

En slik borerigg skal bore til sammen 140 hull mellom Drammen og Kobbervikdalen i sommer og høst. Foto: Olav SandHensikten med undersøkelsene er å finne ut hvor dypt det er til fjell og hva slags masser som finnes i grunnen.  Arbeidene starter opp i løpet av juli og vil pågå ut over høsten.

- For å få gjort de riktige vurderingene fremover er vi avhengig av at vi får denne kunnskapen om hva grunnen består av. Informasjonen vil hjelpe oss i arbeidet med å anbefale én av de fire ulike korridorene, forteller prosjekteringsleder Ingrid Rydholt. 

Kontakter grunneierne
Grunnundersøkelsene gjennomføres av Norges Geoteknisk Institutt (NGI) på oppdrag fra Jernbaneverket. Jernbaneverket kontakter de aktuelle grunneierne og inngår avtale før undersøkelsene starter.

- Vi trenger informasjon om grunnforhold og stabilitet også utenfor de områdene som kan bli direkte berørt av nytt dobbeltspor. Det er derfor ikke direkte sammenheng mellom borepunktene og den fremtidige plasseringen av dobbeltsporet, påpeker Ingrid Rydholt. 

Endelig trasé skal fastsettes gjennom arbeidet med kommunedelplan og reguleringsplan.

Borer over 140 punkter
I denne runden skal det bores ca. 140 punkter i utredningskorridorene. For å sikre et godt grunnlag for gjennomføringen av prosjektet kommer Jernbaneverket til å undersøke grunnen i flere runder. Dette gjelder både under planlegging, og i forbindelse med senere prosjektering og bygging av det nye dobbeltsporet.