Flere grunnundersøkelser langs Vestfoldbanen

Jernbaneverket starter med seismiske undersøkelser i september. Informasjonen som samles inn skal brukes i planarbeidet for nytt dobbeltspor for strekningene Drammen-Kobbervikdalen og Tønsberg- Larvik.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

For å finne riktig trasé for nytt dobbeltspor må blant annet grunnforhold kartlegges grundig. Jernbaneverket gjennomfører flere typer grunnundersøkelser i 2015. Foto: Anne Mette Storvik

Hensikten med undersøkelsene er å finne ut hvor dypt det er til fjell, kvaliteten på fjellet og hva slags masser som ellers finnes i grunnen.

- For å få gjort de riktige vurderingene fremover er vi avhengig av at vi får god kunnskap om hva grunnen består av. Seismikk bruker vi spesielt for å få informasjon i områder med mulige tunneler og der vi kanskje skal krysse fjorder, forteller prosjekteringsleder Toril Wiig.

Jernbaneverket skal benytte informasjonen i det videre arbeidet med vurdering av korridorer for nytt dobbeltspor.

Grunnundersøkelser på land, i vann og luft
I sommer har Jernbaneverket undersøkt grunnen med helikopter, og det pågår nå grunnboringer på flere av planstrekningene.

 – Helikopterskanningen har gitt oss en grov oversikt over grunnforholdene i et stort område. Grunnboringene og de seismiske undersøkelsene som nå gjøres vil gi oss et mer detaljert bilde av hva som finnes i bakken og egenskapene til massene, sier Wiig.

De seismiske undersøkelser gjøres ved at det sendes trykkbølger ned i jorda som reflekteres tilbake til overflaten.

- Hvor lang tid trykkbølgene bruker ned og opp forteller oss hvor langt ned i grunnen massene ligger og gir oss informasjon om overgangen mellom ulike masser, forteller Wiig. Trykkbølgene lages ved å bruke en liten ladning eller hammer.

Samlet skal alle grunnundersøkelsene gi planleggerne solid kunnskap om hvor dypt det er til fjell, hva slags masser som finnes i grunnen og kvaliteten på massene. De seismiske undersøkelsene skal gjøres i september, mens grunnboringene vil pågå utover høsten.

Har kontaktet grunneierne
Berørte grunneiere får brev i posten om grunnundersøkelsene og Jernbaneverket henter inn tillatelse før undersøkelsene starter opp. Undersøkelsene skal gjøres så skånsomt som mulig. Jernbaneverket beklager ulemper som grunnundersøkelsene kan medføre for naboer og grunneiere.

Fakta om prosjektet

  • Jernbaneverket planlegger nytt dobbeltspor på de strekningene langs Vestfoldbanen som kun er enkeltsporet, dette er Drammen-Kobbervikdalen, Nykirke-Barkåker, Tønsberg-Larvik og Porsgrunn-Skien.
  • Etter Nasjonal Transportplan skal strekningene Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker være ferdig utbygd i 2024, og Tønsberg-Larvik og Porsgrunn-Skien i 2030.
  • Satsingen skal gi reisende kortere reisetid, flere avganger og god regularitet.