Presentasjon av forslag til planprogram Drammen-Kobbervikdalen

Jernbaneverket har utarbeidet forslag til planprogram for nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen. Forslaget presenteres for formannskapet i Drammen kommune tirsdag 17. mars.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Intercity-satsingen skal sørge for at vi møter transportbehovet i takt med befolkningsveksten.   Foto: Jernbaneverket/Njål Svingheim. 

Jernbaneverkets forslag til planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt dobbeltspor Drammen – Kobbervikdalen er utarbeidet i samarbeid med administrasjonen i Drammen kommune. Forslaget skal presenteres for formannskapet i Drammen kommune tirsdag 17. mars. Møtet er åpent for pressen.

 

Formannskapsmøte tirsdag 17. mars:

Kl. 14.00: Formannskapsmøte
Sted: Formannskapssalen, Drammen rådhus, Engene 1.

I formannskapsmøtet presenterer Jernbaneverket innholdet i forslaget til planprogram:
• hvilket oppdrag Jernbaneverket har fått.
• hvilket alternativ som foreslås utredet i kommunedelplanen.
• hvilke metodikk som skal brukes for å sammenlikne og velge mellom alternativene.
• hvordan medvirkning og samarbeid i arbeidet med kommunedelplanen skal fungere. 
• planprogrammet, med forutsetninger, mål og utredningskorridorer.

Jernbaneverkets presentasjon legges ut på nettsidene til Drammen kommune i etterkant av møtet. Forslag til planprogram skal etter planen legges ut på høring i april 2015.

Kontaktinformasjon

Spørsmål knyttet til kommunedelplanen og planprogrammet kan rettes til:

Jernbaneverket InterCity:

-Planleggingsleder Sverre Lerbak, e-post: sverre.lerbak@jbv.no, telefon: 404 35 348
-Kommunikasjonssjef Ingunn Monstad, e-post: ingunn.monstad@jbv.no,
telefon: 976 12 100

Spørsmål om formannskapsmøtet kan rettes til:

Drammen kommune:
Pressesjef Gard Nybro-Nielsen, e-post: gard.nybro.nielsen@drmk.no,
telefon: 952 44 674