Informasjonsdager om planprogram for Drammen-Kobbervikdalen

Jernbaneverket inviterer til åpne møter og åpne kontordager om planprogram for nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

InterCity-satsingen skal gi de reisende kortere reisetid og flere avganger. Foto: Njål Svingheim

Hensikten med møtene er å informere om prosjektet, og å gi alle som er interesserte i prosjektet mulighet til å stille spørsmål og kommer med innspill.

Åpne møter
Jernbaneverket presenterer planprogrammet, og det blir mulighet for å stille spørsmål etter presentasjonen.

Hva: Åpent møte for Skoger og Austad/Fjell
Hvor: Skoger skole
Når: Mandag 18. mai, fra kl. 18.00-20.00

Hva: Åpent møte for Gulskogen og Strømsø/Danvik
Hvor: NSB Kompetansesenter, Skogliveien 4M, Sundland
Når: Tirsdag 19. mai, kl. 18.00-20.00

Åpne kontordager
Vi har åpen kontordag slik at alle interesserte kan komme innom å snakke med oss.

Hva: Åpen kontordag for Gulskogen og Strømsø/Danvik
Hvor: NSB Kompetansesenter, Skogliveien 4M, Sundland
Når: Mandag 11.mai, kl. 14-18 og torsdag 4. juni, kl. 14-18.

Hva: Åpen kontordag for Skoger og Austad/Fjell
Hvor: Skoger skole
Når: Onsdag 3. juni, kl. 14-18.

Hva er et planprogram?
Planprogrammet er en «plan for planleggingen», og angir hvilke korridorer og temaer som skal utredes i konsekvensutredningen. Planprogrammet redegjør også for hvordan den videre kommunedelplanprosessen skal gjennomføres.

Gi innspill
Forslag til planprogram for Drammen-Kobbervikdalen ligger nå ute på høring frem til 19. juni 2015. I denne perioden kan alle interesserte sende skriftlige innspill og merknader til forslaget til planprogrammet.

Merknader sendes innen 19. juni 2015 på epost til postmottak@jbv.no eller per post til Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar. Merk innspillene med "InterCity-prosjektet Høringsuttalelser Planprogram Drammen-Kobbervikdalen".

Hva skjer videre?
Alle innspill gås gjennom ved merknadsbehandlingen, og oppsummeres i et eget dokument.

Planprogrammet med merknadsbehandlingen oversendes deretter Drammen kommune for behandling. Planprogrammet fastsettes av kommunestyret. Dette vedtaket forventes høsten 2015.