Vest for Gulskogen

Bane NOR skal utvide sporområdet vest for Gulskogen stasjon. Disse arbeidene skal skje fra 2020 til 2021.

Det skal utføres arbeider på sporet vest for Gulskogen. Foto: Anne Mette Storvik/Bane NOR

Det er nødvendig å utføre arbeider på sporene vest for Gulskogen stasjon, for å legge til rette for vending av tog ved stasjonen, samt for godstrafikk. Arbeidene vil blant annet inkludere flytting av støyskjerm på sørsiden av sporet, peling, riving og flytting av spor, samt andre jernbanetekniske arbeider.

De tyngste arbeidene skal utføres i perioder da togene ikke går.

Konsekvenser for omgivelsene

Arbeidene vil medføre støyplager for de nærmeste naboene i perioder. Dette vil bli varslet i god tid, og ved nattarbeider vil Bane NOR tilby alternativ overnatting.

Det skal etableres en egen anleggsvei inn til området fra industriområdet på nordsiden av sporet. Her vil det bli en del anleggstrafikk i perioder. Bane NOR utarbeider en egen trafikksikkerhetsplan for området.

Fremdrift

Arbeidene skal etter planen starte høsten 2020 og avsluttes sommeren 2021. For ikke å forstyrre togtrafikken mer enn nødvendig, skal de store arbeidene på spor og kontaktledning utføres i perioder da togene ikke går, først og fremst i mai 2021.