Nedre Strøm

Bane NOR skal bygge en stor kulvert mellom Smithestrøm gård og Nybyen, og nesten bort til Konnerudgata. Kulverten skal bygges i en flere hundre meter lang byggegrop.

Kulverten skal bygges i en stor byggegrop som går nedenfor Smithestrøm gård, krysser Professor Dahls Allé, og nesten helt opp til Konnerudgata. Foto: Anne Mette Storvik/Bane NOR

Det nye dobbeltsporet på Vestfoldbanen skal skille lag med Drammensbanen/Sørlandsbanen et lite stykke unna avgreiningen til dagens trasé. Sporet skal gå inn i en kulvert, eller betongtunnel. Metoden som brukes kalles gjerne cut and cover, og innebærer rett og slett at det graves en lang grop, og at betongtunnelen bygges i denne gropen.

Betongtunnelen skal kobles på løsmassetunnelen som skal drives under Danvik-området. Etter at tunnelen er bygget skal den dekkes over, og området den ligger i blir ført tilbake til slik det var før byggingen.

Her kan du lese mer om hvordan løsmassetunnelen bygges.

Konsekvenser for omgivelsene

Det er relativt kraftig stigning i området, og byggegropen vil bli over 20 meter dyp på det dypeste. Dette betyr at det blir behov for grundig sikring av gropen. Det vil derfor bli utført omfattende spuntarbeider, som vil medføre støy for nabolaget.

Det blir satt opp støydempende anleggsjerder rundt anlegget, og det vil også bli utført tiltak på enkelte boliger. Det blir også plassert ut rystelsesmålere. Eierne av de berørte boligene vil bli kontaktet direkte.

Byggegropen skal også graves ut, og massene vil bli transportert ut på lastebiler, slik at det blir økt trafikkbelastning i området. Anleggsveien vil komme ut i krysset Skogliveien/Professor Smiths Allé.

Det er mange gående og syklende som beveger seg i dette krysset, derfor har Bane NOR planlagt trafikksikkerhetstiltak i området. Disse tiltakene blir nærmere presentert når arbeidene nærmer seg, og prosjektet vil også presentere dem på berørte skoler.

Fremdrift

Kontrakt med entreprenøren Veidekke ble signert i november 2019, og det ble full aktivitet fra tidlig i 2020.

Her kan du se dronefilm og 3D-modell av anlegget.

Tunnelarbeidet er planlagt ferdig i 2023, og deretter skal det gjøres jernbanetekniske arbeider. Det vil si å legge spor, få på plass kontaktledning og lignende.

Planen er at den nye tunnelen skal kunne tas i bruk i 2025.