Slik jobber vi i sommer

Her er en liten oversikt, som viser kort hvordan sommeren er planlagt for de ulike prosjektområdene våre:

Nedre og Øvre Strøm:

De mest omfattende arbeidene vi vil i sommer, skjer under den togfrie perioden i juli. Da må vi jobbe hele døgnet mens banen er stengt, for at denne perioden skal bli så kort som mulig. De mest støyende arbeidene, som spunting, vil foregå i perioden fra kl 07:00 til kl 19:00.

Dette skal skje nord i anleggsområdet vårt, det som grenser inn mot der tog vestfra kjører inn til Drammen stasjon. Dette arbeidet kan av sikkerhetsmessige hensyn ikke gjøres mens togene er i trafikk. Hele arbeidet med spunt må bli ferdig før togene settes i trafikk igjen. I løpet av høsten vil vi grave ut også denne delen av byggegropa, slik at vi kan støpe betongtunnelen.

Drammenstunnelen gjennom Strømsåsen:

 I ukene 28, 29 og 30 (fellesferien) tar de fleste ferie, og produksjonen for oss som bygger bergtunnel blir redusert i disse ukene. I denne perioden blir det ikke sprengningsarbeider, men det blir noe vedlikehold av veibanen og forberedelse for arbeider som starter opp utover høsten. Derfor vil det være noe aktivitet på alle riggområder.
Mest vil skje på Gulliksrud, siden vi skal montere to store forskalingsvogner som skal inn i tunnelanlegget. Dette arbeidet startet opp i begynnelsen av juni, og pågår hele sommeren.

Gulskogen:

Det kommer til å være aktivitet på Gulskogen og ved riggområdet på Arbojordet gjennom sommeren. Arbeider på Gulskogen vil pågå innenfor 07:00 -19:00 i ukedagene. På Arbojordet kan det være noe aktivitet også på lørdager. Her vil det bli transport i forbindelse med opplastning av masser, spesielt i juli. Dette kan også pågå hele døgnet, berørte naboer varsles spesielt. 

Arbeiderne som utfører støytiltak på Gulskogen vil avvikle ferie i uke 28, 29 og 30.