Midlertidig togparkering

Bane NOR skal bygge en midlertidig togparkering på dagens godsterminal i Nybyen. Den skal erstatte anlegg som blir lagt ned i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet.

Det er planlagt et midlertidig anlegg for vending og parkering av tog på området der Nybyen godsterminal ligger i dag. Foto: Anne Mette Storvik/Bane NOR

Når Bane NOR skal oppgradere Drammen stasjon og bygge ny avgreining til Vestfoldbanen, så vil det ikke lenger være mulig å bruke togparkeringsplassene på Skamarken og Sundhaugen. Som erstatning for disse er det planlagt et midlertidig anlegg for parkering og vending av tog i Nybyen.

Dette anlegget skal være i drift frem til det nye dobbeltsporet på Vestfoldbanen er klart til å ta i bruk, etter planen i 2025. Bane NOR jobber med planer for en permanent togparkering i Drammensområdet, det kan du lese mer om HER.

Området er avsatt til byutviklingsformål av Drammen kommune. Når anlegget er revet, skal området bygges ut i tråd med disse planene.

Konsekvenser for omgivelsene

I anleggsperioden kommer det til å bli noe støy og økt anleggstrafikk. Vi forventer ikke at arbeidene vil bli til vesentlig plage, men vil varsle spesielt støyende arbeider, samt nattarbeider. Dersom det blir nødvendig å arbeide om natten får berørte naboer tilbud om alternativ overnatting.

I driftsfasen vil det bli noe støy fra togene, men beregninger viser at det ikke vil bli overskridelser av fastsatte støygrenser.

Fremdrift

Detaljregulering for midlertidig hensetting og vending på Nybyen godsterminal kan du lese mer om her.