Gulskogen stasjon

Bane NOR skal gjøre omfattende arbeider på Gulskogen stasjon. Det skal bygges nye plattformer og legges nye spor. Arbeidene skal finne sted i perioden 2024-2025.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Gulskogen stasjon skal få fire spor til plattform og bedre atkomst på begge sider av sporene. Foto: Anne Mette Storvik/Bane NOR

Stasjonen

Arbeidene som skal utføres på Gulskogen stasjon er omfattende. Det skal bygges helt nye plattformer, med fire spor til plattform. Plattformene forlenges over Baker Thoens Allé. Det skal bygges en ny undergang på stasjonen, med atkomst til Gulskogen senter.

Stasjonsbygningen må rives, og sykkelhotellet blir flyttet. Når ombyggingen er ferdig vil det være like mange parkeringsplasser ved stasjonen som det er i dag.

Baker Thoens Allé

Baker Thoens Allé er en flaskehals for biltrafikken i området, og det er ofte lange køer. Det pågår en prosess for å utvide veien, og som ledd i dette arbeidet skal Bane NOR utvide kulverten jernbanen går på. Vi skal legge til rette for firefeltsvei, med gang- og sykkelsti på begge sider.

Konsekvenser for omgivelsene

I anleggsperioden vil parkeringsplassen ved stasjonen stenges, og det blir opprettet en midlertidig parkeringsplass på jordet på andre siden av Baker Thoens Allé. På dette jordet blir det også et riggområde.

I perioder vil forskjellige gangveier måtte legges om. Dette vil bli skiltet, og Bane NOR skal informere i god tid. Det skal utarbeides en egen trafikksikkerhetsplan for dette området, som ligger nær to skoler. Elevene vil bli informert om hvordan de skal forholde seg til anlegget.

Fremdrift

Ombyggingen og oppgraderingen av Gulskogen stasjon er noe av det siste som skjer i det store prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen. Arbeidene her begynner etter at Drammen stasjon er ferdig oppgradert og nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen gjort klar til bruk, etter planen i 2024. Gulskogen stasjon er planlagt klar i 2025.

Det vil bli utført arbeidet vest for Gulskogen stasjon på et tidligere tidspunkt. Les mer om dette HER.