Gulliksrud

Det største rigg- og anleggsområdet i prosjektet skal ligge på Gulliksrud. Her skal den store bergtunnelen munne ut, og det nye dobbeltsporet kobles på eksisterende spor.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Anleggsområdet på Gulliksrud. Foto: Anne Mette Storvik/Bane NOR

Bane NOR har utført store forberedende arbeider på riggområdet på Gulliksrud. Det er bygget anleggsveier, bakken er planert og masser skiftet ut, og vi har laget forskjæringen til tunnelen. Området begynner å bli klart for hovedarbeidene som begynner i slutten av 2019 eller begynnelsen av 2020.

Konsekvenser for omgivelsene

Nærområdet vil først og fremst merke arbeidene ved at det blir en del anleggstrafikk. Hovedveien inn og ut fra anlegget vil være gjennom industriområdet Dråpen. Her skal det gå både vanlig anleggstrafikk og transport av steinmasser fra tunneldrivingen. Det vil også være noe anleggstrafikk som går via Gundesølina.

Bane NOR har gjennomført en trafikksikkerhetsanalyse, og gjennomfører flere tiltak:

  • Bedre belysning og sikt i krysset Dråpen/Kobbervikdalen
  • Omlegging av gang-/sykkelveg der anleggsvei møter Gundesølina
  • Flytting av fotgjengerfelt på Gundesølina ved gamle Sørlandske Hovedvei

Fremdrift

Det er forventet at kontrakt med entreprenør blir signert høsten 2019. Etter dette skal de siste forberedelsene gjøres, og deretter begynner arbeidet på tunnelen. Vi forventer full aktivitet fra tidlig i 2020.

Selve drivingen av tunnelen kommer antagelig til å være ferdig i 2023, og deretter skal det gjøres jernbanetekniske arbeider. Det vil si å legge spor, få på plass kontaktledning og lignende.

Planen er at den nye tunnelen skal kunne tas i bruk i slutten av 2024. Etter dette blir riggområdet fjernet.

Det meste av anleggstrafikken og all massetransporten fra Gulliksrud skal gå ut gjennom industriområdet Dråpen. Foto: Anne Mette Storvik/Bane NOR