Øvre Strøm

Bane NOR skal bygge en løsmassetunnel under villastrøket på Øvre Strøm. Dette vil medføre omfattende arbeider med peling og injisering av masser.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Løsmassetunnelen skal gå under Øvre Strøm, Fra Konnerudgata og opp til Strømbakken. Foto: Anne Mette Storvik/Bane NOR

Det er teknisk komplisert å bygge løsmassetunnel. Det vil i praksis innebære å gjøre det mulig å drive en tunnel gjennom løsmassene, og da må de forsterkes. Bane NOR har ervervet flere boliger fordi eiendommene må brukes som anleggsområder når vi skal pele og injisere betong i løsmassene.

Konsekvenser for omgivelsene

Arbeidene vil innebære graving, peling og boring. Dette vil medføre støy. Det vil bli noe anleggstrafikk, og det kan bli en del støv i området. Bane NOR skal vaske gatene jevnlig for å unngå at støvet sprer seg for mye.

Arbeidene skal etter planen skje på dagtid i ukedagene. Dersom det blir nødvendig å utføre nattarbeider vil naboer bli varslet om dette i god tid, og få tilbud om alternativ overnatting.

Alle anleggene vil bli gjerdet inn, både for å dempe støy og for å forhindre ulykker. Det skal gjennomføres en analyse av trafikksikkerheten i området mens arbeidene pågår.

Fremdrift

Det er forventet at kontrakt med entreprenør blir signert høsten 2019. Etter dette skal de siste forberedelsene gjøres, og vi forventer at arbeidene starter opp tidlig i 2020.

Tunnelarbeidet er planlagt ferdig i 2023, og deretter skal det gjøres jernbanetekniske arbeider. Det vil si å legge spor, få på plass kontaktledning og lignende.

Planen er at den nye tunnelen skal kunne tas i bruk i slutten av 2024.