Øvre Strøm

Bane NOR bygger en løsmassetunnel under villastrøket på Øvre Strøm. Dette medfører omfattende arbeider med peling og injisering av masser.

Løsmassetunnelen skal gå under Øvre Strøm, Fra Konnerudgata og opp til Strømbakken. Foto: Anne Mette Storvik/Bane NOR

Det er teknisk komplisert å bygge løsmassetunnel. Det vil i praksis innebære å gjøre det mulig å drive en tunnel gjennom løsmassene, og da må de forsterkes. Bane NOR har ervervet flere boliger fordi eiendommene må brukes som anleggsområder når vi skal pele og injisere betong i løsmassene.

Dette arbeidet kan du lese om her.

Konsekvenser for omgivelsene

Arbeidene vil innebære graving, peling og boring. Dette vil medføre støy. Det vil bli noe anleggstrafikk, og det kan bli en del støv i området. Bane NOR skal vaske gatene jevnlig for å unngå at støvet sprer seg for mye.

Arbeidene skal etter planen skje på dagtid i ukedagene. Dersom det blir nødvendig å utføre nattarbeider vil naboer bli varslet om dette i god tid, og få tilbud om alternativ overnatting.

Alle anleggene vil bli gjerdet inn, både for å dempe støy og for å forhindre ulykker. Det skal gjennomføres en analyse av trafikksikkerheten i området mens arbeidene pågår.

Fremdrift

Kontrakt med entreprenøren Veidekke ble signert i november 2019, og det ble full aktivitet fra tidlig i 2020.

Her kan du se dronefilm og 3D-modell av anlegget.

Tunnelarbeidet er planlagt ferdig i 2023, og deretter skal det gjøres jernbanetekniske arbeider. Det vil si å legge spor, få på plass kontaktledning og lignende.

Planen er at den nye tunnelen skal kunne tas i bruk i 2025.