Danserud

Fra Danserud i Kobbervikdalen skal det drives en såkalt tverrslagstunnel inn til hovedtunnelen. Det vil bli transport av steinmasser fra dette anlegget.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Anlegget på Danserud i Kobbervikdalen. Foto: Anne Mette Storvik/Bane NOR

Tverrslagstunnelen på Danserud skal fungere som rømnings- og servicevei når den nye hovedtunnelen settes i drift. I tillegg skal den brukes i anleggsfasen, til å frakte ut steinmasser fra drivingen av bergtunnelen. Bane NOR gjør forberedende arbeider her, og har blant annet skiftet ut en gammel steinkulvert med en ny, større betongkulvert. Vi forventer at drivingen av tverrslaget begynner i slutten av 2019 eller begynnelsen av 2020.

Konsekvenser for omgivelsene

Nærområdet vil først og fremst merke arbeidene ved at det blir en del anleggstrafikk. Det vil bli en del vanlig anleggstrafikk, samt transport av steinmasser fra tunneldrivingen. Disse massene skal kjøres til Holmen.

Bane NOR har gjennomført en trafikksikkerhetsanalyse, og den avdekket at det var nødvendig å legge om gang- og sykkelvegen ved anleggsområdet for å best ivareta sikkerheten til gående og syklende.

Tverrslaget skal ikke drives inn under blokkene på Fjell. Tunnelen vil også gå dypt under bakken, og vi forventer ikke stor ulempe for mange naboer. Bane NOR vil varsle om arbeidene i god tid før de starter.

Fremdrift

Det er forventet at kontrakt med entreprenør blir signert høsten 2019. Etter dette skal de siste forberedelsene gjøres, og deretter begynner arbeidet på tunnelen. Vi forventer full aktivitet fra tidlig i 2020.

Selve drivingen av tunnelen kommer antagelig til å være ferdig i 2023, og deretter skal det gjøres jernbanetekniske arbeider. Det vil si å legge spor, få på plass kontaktledning og lignende.

Planen er at den nye tunnelen skal kunne tas i bruk i slutten av 2024. Etter dette blir riggområdet fjernet.