Bybrua

Bybrua i Drammen skal rives og erstattes med en ny bru som skal stå klar til bruk i 2025. I forbindelse med dette stenger vi deler av jernbanekaia.

Illustrasjonen viser hvilken del av jernbanekaia som stenges fra 8. januar 2022.

Når vi moderniserer og forbedrer jernbanen for at flere skal kunne ta mer tog må vi heve Drammen stasjon med 40 cm. Det gjør vi for å flomsikre stasjonen. Det innebærer at Bybrua må gå høyere.

Drammen kommune vedtok i 2019 at den gamle brua skulle rives og at det skulle bygges en ny. Rivingen av brua starter i år. Dette er et samarbeid mellom Bane NOR og kommunen. Bane NOR river og bygger den delen av brua som går over sporområdet. 

Mens dette arbeidet pågår blir det en midlertidig gang- og sykkelbru over elva.

Fundamentering i gang 

Den midlertidige brua skal etter planen stå klar etter påske, og arbeidet pågår allerede. Bane NOR har startet fundamentering i sporområdet. Drammen kommune jobber med å få på plass fundamenter i elva.

For å få til det videre arbeidet blir det nødvendig å stenge jernbanekaia. Det må vi gjøre for å ivareta sikkerheten og gjøre det mulig for anleggsmaskinene å komme til. Derfor stenger deler av kaia allerede 8. januar 2022. Området som stenges ser du på illustrasjonen lenger opp på siden. Det blir mulig å bruke heis og trapp ned fra Bybrua frem til området under brua stenger i mai. 

Området under bybrua, trapper og heis, stenges mai 2022.

River bru over sporområdet i sommer

I den togfrie perioden sommeren 2022 skal den delen av bybrua som går over sporområdet rives. Da er Drammen kommune allerede godt i gang med å rive resten.

Fra august stenger vi enda mer av av jernbanekaia for å starte arbeidet med jernbanesporene nærmest elva.

Her er området som vil være stengt fra august 2022.

Det nye stasjonsområdet

Klikk på bildet eller lenken under for å se video på YouTube.

I denne videoen kan du se hvordan den nye Bybrua blir ved Drammen stasjon (ekstern lenke).

Her kan du lese hva Drammen kommune skriver om ny bybru

 

I 2023 stenges hele jernbanekaia

I 2023 stenges hele strekningen langs Drammen stasjon.

Fra april 2023 stenges den siste strekningen av jernbanekaia. Denne delen skal etter planen åpnes igjen i desember 2023. I august 2024 skal nesten hele strekningen gjenåpnes. Området under bybrua vil være stengt frem til oktober 2025, men det vil være mulig å komme seg forbi via plattformen til det nye jernbanesporet nærmest elva.

85 år gammel bru

Dagens bybru i Drammen sto ferdig til bruk i 1936. Bystyret i gamle Drammen kommune vedtok i 2019 å rive brua, og erstatte den med en ny.

 

Bane NOR bygger den delen av brua som går over jernbanesporet, mens Drammen kommune bygger brudelen over elva. 

 

Den nye brua skal stå klar høsten 2025. Da åpner også det nye dobbeltsporet og Drammenstunnelen til Kobbervikdalen. Det gir en enda mer effektiv og klimavennlig jernbane som kan dekke stadig flere reisendes behov. Med dobbeltspor hele veien fra Oslo til Tønsberg blir det flere avganger i timen, og flere avganger til tiden.