Her jobber vi nå

Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen er et stort prosjekt, med anlegg flere steder i Drammen. Her forteller vi hvor vi jobber, og hva du bør være oppmerksom på.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Under finner du en oversikt over planlagte arbeider fremover. Oversikten er veiledende, basert på aktiviteter som er meldt til nettansvarlig i prosjektet. Vi tar forbehold om endringer

Drammen Stasjon - Nybyen - Sundhaugen

Ved Jernbanegata 2 skal det gjøres forberedende gravearbeider for midlertidig gangbru. Det fører til redusert fremkommelighet til "Kiss and ride" ved Bybrua.

Arbeidet med å bygge ny overvannsledning, Flisebekken 2, for Drammen kommune fortsettert. Kreftings gate er lagt om i forbindelse med denne byggingen. Det vil dessverre medføre kødannelser. Her kan du lese om denne omleggingen.

Det pågår også arbeider ved Sundhaugen og den gamle godsterminalen i Nybyen. Vi bygger teknisk hus og legger til rette for riggarealer vi har behov for i forbindelse med bygging av midlertidige togparkering. 

Vi fortsetter arbeidet med kabeltrekking fra Drammen stasjon langs Bueslaget borettslag og Strømsø Perspektiv, i retning Grønlandsundergangen. Til dette arbeidet brukes bil med henger og vinsj.

Kulvert (betongtunnel) og løsmassetunnel 

Nedre Strøm er vi fortsatt godt i gang med å grave ut, avstive byggegropen og støpe den endelige betongtunnelen. Siste del av grunnforsterkningen med jetpeler er ferdig langs byggegropa. Nå pågår det utgraving og avstivning helt i nord på området og på «Øya» ved Professor Smiths allé. Videre fortsetter betongarbeidene, hvor vi arbeider med å støpe den permanente kulvertkonstruksjonen nede i gropa.

Betongarbeidene er stillegående, men det vil bli en del transport inn og ut av anlegget i forbindelse med dette. Arbeidene starter på natten og kan ta opptil 20 timer. Du kan lese mer om støpearbeidene her.

På Øvre Strøm fortsetter arbeidene med grunnforsterkning for løsmassetunnelen. I tillegg til grunnforsterkning jobbes nå med prøvetaking og andre kontroller av grunnforsterkningsarbeidene.

Bergtunnelen

Sprenging fra Gulliksrud er avsluttet og her er vi i gang med etterarbeider i tunnelen, inkludert vann- og frostsikring.

Hovedløp fra Danserud har møtt tunnelen som er sprengt fra Gulliksrud slik at det nå er 3,5 km tunnel fra Skoger mot Drammen. Sprengningsarbeidene i evakueringstunnelene på Danserud er avsluttet og etterarbeider er påbegynt.

Før jul regner vi med å ha fullført sprengningsarbeidet i hele hovedløpet mellom Austad og Gulliksrud.

Under bildet kan du se tunnelframdrift i oktober, og klikke deg til kartene som viser grønne, lange linjer der tunnelanlegget nå er ferdig sprengt.

Tunnelportalen på Gulliksrud er et flott syn på kveldstid. Foto: Bjarte Jansen

Her kan du se status, og kart over forventet framdrift i november.

Vi anbefaler alle som merker sprengningene å abonnere på sprengningsvarsler på SMS. 

Varslene er inndelt i soner, slik at du kan velge varsler for områdene Austad Nord, Austad Sør, Danserud Nord, Danserud Sør eller Gulliksrud. Du får en SMS i forkant av hver sprengning, slik at du blir bedre forberedt. Klikk på denne lenken for å registrere deg.

Andre arbeider

Det hender at Bane NOR gjør nødvendig vedlikeholdsarbeid på jernbanelinjen mellom Drammen og Gulskogen. Her finner du alltid oppdatert informasjon og kontaktpersoner for denne type arbeid.

Trafikksikkerhet - skolebesøk

Her kan du se bilder og lese om skolebesøkene hvor vi og sjåførene demonstrerer blindsonene for elevene. I forkant av besøkene får elevene reflekser, mens vi oppfordrer skolene til å vise en av disse filmene i klasserommet:

På sykkelen, ved vegkryss og på skolevei

Gående i snøen, med øynene på mobiltelefonen

6 gode råd - til skolebarn

Blindsoneproblematikken gjelder for all trafikk, men ikke minst i forhold til tyngre kjøretøy (lastebiler, anleggsmaskiner, busser). Entreprenørene våre gjennomfører jevnlig kursing av alle sjåførene med gjenoppfriskning av viktig kunnskap for trafikksikkerhet.

Her kan du lese om Bane NORs trafikksikkerhetsgruppe som gjennom flere år har planlagt tiltak for å gjøre byggeperioden i Drammen så sikker som mulig.

Etter hvert som byggingen gjør at eksisterende gang- og sykkelveier ikke kan benyttes, vil vi skilte med opplysninger om alternative ruter.

Her er noen viktige råd til deg:

  1. Vær oppmerksom på trafikken rundt deg – se og lytt!
  2. Bruk gang- og sykkelvei der det finnes!
  3. Benytt fotgjengerfelt når du krysser veien - se at det er klart!
  4. Prøv å få øyekontakt med sjåførene – bli sett og forstått!
  5. Vær særlig oppmerksom på blindsoner rundt kjøretøyer!
  6. Vær synlig i trafikken - bruk refleks!

Følg gjerne prosjektets side på Facebook

SMS-varsler og prosjektnyheter

Hvis du ønsker å motta SMS-varsler om kommende arbeider, kan du sende SMS med teksten "UDK Info" til 26112
For å avslutte abonnement, send "UDK SLUTT" til 26112.

Følg gjerne prosjektets side på Facebook

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om arbeidet, kan du kontakte vår nabokontakt på e-post udk@banenor.no eller telefon 913 26 266.
Denne telefonen er betjent på hverdager fra mandag til fredag kl. 0900 - 1500. 

Dersom du ikke får svar på henvendelsen, kan det skyldes at flere ringer samtidig. Da vil du bli kontaktet i etterkant av vår nabokontakt. Ved akutte hendelser, som ikke kan vente til neste arbeidsdag, kan prosjektets beredskapstelefon benyttes, tlf: 916 56 253.