Her jobber vi nå

Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen er et stort prosjekt, med anlegg flere steder i Drammen. Mange vil merke arbeidene våre; naboer, trafikanter og togreisende. Her forteller vi hvor vi jobber, og hva du må være oppmerksom på.

Her har vi en oversikt over planlagte arbeider kommende uker. Vi tar forbehold om endringer i arbeidsplaner. Oversikten er veiledende, basert på aktiviteter som er rapportert til webansvarlig i prosjektet. Målsettingen vår er å alltid gi god informasjon i tide til de som blir berørt av vårt arbeid med å bygge det nye dobbeltsporet.

Nabovarsler vi sender til de nærmeste naboene til arbeidene våre, finner du her.

Forberedende arbeider, Gulskogen

 • Fra natt til lørdag 23. januar til natt til mandag 25. januar vil det pågå arbeid nær spor nord for Gulskogen stasjon. Her kan du lese mer detaljer om denne helgen.
 • Ved Gulskogen pågår det arbeid for å dempe vibrasjoner fra jernbane og anleggstrafikk, dette gjør vi gjennom å installere kalk-/sementpeler. Når dette arbeidet er fullført, kan denne veien tas fullt i bruk for anleggstrafikken. I tillegg til KS-peling som nevnt over vil det også pågå arbeider med etablering av ny støyskjerm sør for spor, vest for Rødgata.
 • Nord for spor fra Gulskogen stasjon og vestover vil det pågå inntrekking av kabler i etablerte trekkerør. Arbeidet er ikke støyende.
 • Det vil pågå etablering av anleggsveg ved og langs Guldlisten ved Gulskogen Senter.

Kulvert og løsmassetunnelNå kan du se byggegropa vår på Nedre Strøm, og få en bedre oversikt over arbeidet som pågår i området fra vårt nye utsiktspunkt. Det er åpent for alle.

Krav som følge av korona kan medførte noe senere oppstart av enkelte arbeider etter nyttår. Følgende aktiviteter vil være igang denne uka:

 • For å kunne fullføre påbegynte arbeider vil det kunne pågå aktiviteter på Øvre Strøm til senest klokka 21:00. Arbeidene er knyttet til grunnforsterkning av løsmassetunnelen. Det kan dreie seg om arbeid som jetpeling, boring og tømming av bassenger. Når produksjon av en jetpel er satt i gang så er dette et arbeid som alltid må fullføres før arbeidene kan avsluttes. Dette skal ikke være støyende utover grenseverdiene for kveldsarbeid. Ved spørsmål kontakt oss på e-post, udk@banenor.no.
 • På Nedre Strøm fortsetter stabilisering av grunnen ved hjelp av jetpeler, etter at arbeiderne sist uke kom tilbake fra ferie og karantenetid. Vi har nå begynt å grave ut og avstive byggegropen i området mot spor i drift, deretter jobber vi oss sørover. Dette arbeidet vil pågå lenge, fordi byggegropen må stives av etter hvert som vi graver oss ned. Derfor vil det ta tid før hele byggegropen er gravd ut. 
 • Som følge av de omfattende arbeidene i 4. Strøm Terrasse, blir veien stengt mellom fotballøkka og Strømbakken denne uken. Den vil holde stengt frem til sommeren 2022. Mer detaljert informasjon er sendt de berørte naboene. Omkjøring og nye gang- og sykkelruter blir skiltet.
 • Forberedende arbeider på Øvre Strøm pågår fortsatt, som flytting av veier, omlegging av kabler, vann og avløp. I området her vil det skje mye framover, her forklarer vi hvordan vi skal jobbe.

En oppdatert 3D-modell og dronefilmer fra anleggsområdet vårt, finner du her.

Bergtunnelen

Vi er nå i gang igjen, etter en pause i arbeidet siden før jul. Her er en status for arbeidet vårt fra før nyttår.

Alle som merker sprengningene anbefales å abonnere på sprengningsvarsler på SMS. Varslene er inndelt i soner, slik at du kan velge varsler for områdene Austad Nord, Austad Sør, Danserud Nord, Danserud Sør eller Gulliksrud. Du får tilsendt SMS i forkant av hver sprengning, slik at du blir bedre forberedt. Registrering skjer i denne lenken.

Her finner du karttjenesten som forteller hva vi gjør hvor i utbyggingsprosjektet.

Her er oversikten over hva vi bygger i fjellet.

Diverse 

Vi starter også opp igjen med kabeltrekking fra Drammen stasjon langs Bueslaget borettslag og Strømsø Perspektiv, i retning Grønlandsundergangen. Av utstyr vil det brukt bil med henger og vinsj.

Pågående støytiltak

Union brygge er innglassing ferdig, det gjenstår kun solskjerming som blir utført i starte av februar. På Gulskogen er det god fremdrift.

Vi følger med på støymålinger fortløpende, slik at vi vurderer også andre støytiltak i områdene vi jobber på.På Union brygge er innglassingen ferdig, her gjenstår solskjerming.

Austad har vi gjort støydempende tiltak på ventilasjonsviftene. Viftene må være i gang om natten for å sørge for ventilasjon for arbeiderne inne i tunnelen. Et støyskjermende, spesialtilpasset telt er nå løftet inn og plassert over viftene.

Vedlikeholdsarbeid

Det hender at Bane NOR gjør nødvendig vedlikeholdsarbeid på jernbanelinjen mellom Drammen og Gulskogen.  Her finner du alltid oppdatert informasjon og kontaktpersoner for denne type arbeid.

Trafikksikkerhet

Vi er ekstra opptatt av at trafikksikkerheten skal være godt ivaretatt langs skoleveiene i tilknytning til våre anlegg.

For å øke sikkerheten for de myke trafikantene, har vi forsterket belysningen i Konnerudgata nærmest anleggsområdet - her har to fotgjengerfelt fått nye lysarmaturer bekostet av Bane NOR. Vi stiller også med trafikkvakter i spesielle perioder og på steder vi ser ekstra behov for det

Vi besøker gjerne skoler som berøres av vår anleggstrafikk. Her kan du se bilder og lese om besøkene ved Danvik skole og Gulskogen skole. Her demonstrerer vi og sjåførene blindsonene for elevene. I forkant av besøkene får elevene reflekskrager, mens vi oppfordrer skolene til å vise en av disse filmene i klasserommet:

På sykkelen, ved vegkryss og på skolevei

Gående i snøen, med øynene på mobiltelefonen

6 gode råd - til skolebarn

Blindsoneproblematikken gjelder for all trafikk, men ikke minst i forhold til tyngre kjøretøy (lastebiler, anleggsmaskiner, busser). Entreprenørene våre gjennomfører jevnlig kursing av alle sjåførene med gjenoppfriskning av viktig kunnskap for trafikksikkerhet.

Her kan du lese om Bane NORs trafikksikkerhetsgruppe som gjennom flere år planlagt tiltak for å gjøre byggeperioden i Drammen så sikker som mulig.

(infotekst fortsetter under bildet)I høst har vi blant annet besøkt Gulskogen skole med anleggsbil og figurer for å demonstrere blindsoner. Klikk på bildet for å lese mer om dette.

Etter hvert som byggingen gjør at eksisterende gang- og sykkelveier ikke kan benyttes, vil vi skilte med opplysninger om alternative ruter.

Her er noen viktige råd til deg:

 1. Vær oppmerksom på trafikken rundt deg – se og lytt!
 2. Bruk gang- og sykkelvei der det finnes!
 3. Benytt fotgjengerfelt når du krysser veien - se at det er klart!
 4. Prøv å få øyekontakt med sjåførene – bli sett og forstått!
 5. Vær særlig oppmerksom på blindsoner rundt kjøretøyer!
 6. Vær synlig i trafikken - bruk refleks!

SMS-varsler og prosjektnyheter

Hvis du ønsker å motta SMS-varsler om kommende arbeider, kan du sende SMS med teksten "UDK Info" til 26112.
For å avslutte abonnement, send "UDK SLUTT" til 26112.

Følg gjerne prosjektets side på Facebook. Det er også opprettet en egen gruppe som heter Bane NOR Drammen, her deles også det som skjer i regi av Bane NOR utenfor utbyggingsprosjektet. 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om arbeidet, kan du kontakte vår nabokontakt på e-post udk@banenor.no eller telefon 913 26 266.
Denne telefonen er betjent på hverdager fra mandag til fredag kl. 0900 - 1500. 

Dersom du ikke får svar på henvendelsen, kan det skyldes at flere ringer samtidig. Da vil du bli kontaktet i etterkant av vår nabokontakt.

Merk: se i toppen av denne saken, for nabokontaktens arbeidstider og tilgjengelighet i julen. 

Korona – går arbeidet som normalt?

Korona-epidemien har ført til sterke tiltak som endrer hverdagene våre. Liv, helse og sikkerhet kommer først i alt Bane NOR gjør, og vi tar situasjonen som har oppstått på største alvor. Samtidig har vi som mål å holde aktivitetsnivået i våre prosjekter oppe og på den måten bidra til å holde den norske økonomien i gang. Les mer om prosjektet og Covid-19.

Bane NOR beklager ulempene.