Dette skjer nå

Bane NORs prosjekt Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen er i gang med forberedende arbeider flere steder i Drammen. På denne siden får du informasjon om hva vi jobber med akkurat nå.

Når arbeidene kommer i gang for fullt, vil det bli merkbart på Strømsø, særlig nær Drammen stasjon. Flyfoto: Anne Mette Storvik

Høsten 2019

Bane NOR er snart i gang med arbeidene på den store bergtunnelen. Kontrakt er signert med Veidekke Entreprenør, og de forbereder seg nå på oppstart av tunneldrivingen. Arbeidet med kontrakten for løsmassetunnel og betongtunnel er i sluttfasen.

For omgivelsene blir høsten ellers preget av forberedende arbeider til de store hovedarbeidene.

Dersom du har spørsmål til prosjektet, ber vi om at du kontakter oss på udk@banenor.no eller sender SMS til 913 26 266.

Forberedende arbeider

Prosjektet gjennomfører forberedende arbeider på flere steder. Dette er forberedelser til hovedarbeidene. Vi gjør klar rigg- og anleggsområder, bygger anleggsveier og utfører oppgaver som kabelomlegginger, rørpressinger og lignende.

Austad er de forberedende arbeidene snart ferdige. Gjerdet rundt anlegget er bygget, og det som gjenstår er afsaltering og mindre arbeider. Det blir lite eller ingen aktivitet på dette anlegget på sensommeren og ut året.

Smithestrøm har vi bygget ferdig ny anleggsvei. Nå pågår arbeider med trafikksikkerhetstiltak i krysset ved Professor Smiths Allé. Busstoppet ved krysset flyttes, og det gjøres flere andre tiltak for å gjøre krysset tryggere, ikke minst for de mange skolebarna.

I sommer ble det utført arbeider ved Lassebakken barnehage nær Konnerudgata. Barnehagen skal få ny støyskjerm, og den kommer på plass i løpet av høsten. I tillegg blir det gjort andre støydempende tiltak på barnehagen og andre eiendommer i området.

Danserud arbeider vi med å få på plass riggområde og anleggsvei, samt jobber med forskjæringen til tverrslagstunnelen. Det vil pågå sprengninger i dette området i høst.

Gulliksrud har vi fått på plass våre bolig- og kontorbrakker på riggområdet. Anleggsveien som skal gå over industriområdet Dråpen er snart ferdig.

Mange boliger nær de forskjellige anleggene skal også få installert støydempende tiltak, som nye vinduer og lignende. Dette arbeidet er i gang, og Bane NOR kontakter de som trenger slike tiltak.

Planlegging

Bane NOR jobber hele tiden med å forbedre og optimalisere planene for gjennomføring av prosjekter. Det gjelder også i Drammen. Det betyr at det er mulig at det blir gjort justeringer i prosjektplanene. Dersom dette skjer, vil vi informere om det så snart vi vet hvilke konsekvenser det får.

Detaljregulering for midlertidig hensetting og vending på Nybyen godsterminal er for tiden ute til høring. Det er gjennomført infomøte og åpen kontordag om dette. Les mer om denne prosessen HER.

Hovedarbeider

Hovedarbeidene i prosjektet har ennå ikke begynt. Det gjelder blant annet ny bergtunnel, løsmassetunnel og kulvert, samt ombygging av Drammen stasjon og Gulskogen stasjon. Disse arbeidene er ventet å begynne rett før eller etter nyttår 2019/2020. Det pågår arbeid med å få på plass entreprenører til alle kontraktene i prosjektet. Du kan lese mer om anskaffelser HER.

Finansiering

Det er gjennomført en ekstern kvalitetssikring av prosjektet. Denne prosessen legger grunnlaget for endelig vedtak om bygging i Jernbanedirektoratet og tildeling av midler fra staten. Stortinget har vedtatt oppstart av arbeidene i 2019, med en kostnadsramme på 14.6 milliarder kroner. 

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål eller kommentarer, ber vi om at du kontakter oss på e-post udk@banenor.no.