Her jobber vi nå

Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen er et stort prosjekt, med anlegg flere steder i Drammen. Mange vil merke arbeidene våre; naboer, trafikanter og togreisende. Her forteller vi hvor vi jobber, og hva du må være oppmerksom på.

Under finner du en oversikt over planlagte arbeider kommende uker. Vi tar forbehold om endringer. Oversikten er veiledende, basert på aktiviteter som er rapportert til webansvarlig i prosjektet. Målsettingen vår er å alltid gi god informasjon i tide til de som blir berørt av vårt arbeid med å bygge det nye dobbeltsporet.

Du kan laste ned brosjyren ved å klikke på bildet, da kommer du også til en digital versjon med oversikt over arbeidene våre fram mot nyttår.Vi har laget en oversikt over arbeidene vi gjør fra i sommer og fram mot nyttår. Den er også samlet i en brosjyre, som sendes til innbyggere i store deler av Drammen. Du kan også lese og laste ned digital versjon her.

Vi er også i startgropa for en sommerperiode der vi skal jobbe i og ved spor i Drammen. Da gjør vi oppgaver som krever at det ikke er trafikk i sporene. Her er oversikten over utbyggingsarbeidene som skal gjøres i en togfri periode fra 3. til 22. juli, med varselet som er sendt ut til berørte naboer. 

I sommerukene 28, 29, 30 og 31 vil ikke teksten under bli oppdatert, men arbeidstidene fortsatt gjelde. For nærmere informasjon om arbeidene våre, kan du klikke på lenkene over. Har du spørsmål til arbeidet vårt, kan du kontakte oss på udk@banenor.no.

Kulvert og løsmassetunnel (betongtunnel)

For å kunne fullføre påbegynte arbeider vil det fortsatt kunne pågå aktiviteter på Øvre Strøm til senest klokka 21:00. Arbeidet kan dreie seg om arbeid som jetpeling, boring og tømming av bassenger. Når produksjon av en jetpel er satt i gang så er dette et arbeid som alltid må fullføres før arbeidene kan avsluttes. Dette skal ikke være støyende utover grenseverdiene for kveldsarbeid. Ved spørsmål kontakt oss på e-post, udk@banenor.no

På Nedre Strøm er vi fortsatt godt i gang med å grave ut og avstive byggegropen i området mot spor i drift, og jobber oss sørover. Dette arbeidet vil pågå lenge, fordi byggegropen må stives av etter hvert som vi graver oss ned. Derfor vil det ta tid før hele byggegropen er gravd ut. 

Her kan du lese om hvordan vi vil jobbe i sommer på de ulike områdene våre, se hvor det blir pause og ferieavvikling og hvor det skal gjøres en ekstra innsats. 

Bergtunnelen

Vi har nå sprengt ut ca. 4,6 km av hovedløpet, og er nå godt over halvveis med selve tunneldrivingen. Siden vi er ferdige med å sprenge fra Gulliksrud, er vi igang med andre aktiviteter og kompletterende arbeid. Sprengningsarbeidet som pågår fra Danserud, vil etter hvert møte tunnelen som er sprengt fra Gulliksrud.

Her kan du se status, og kart over forventet framdrift i juni.

Vi anbefaler alle som merker sprengningene å abonnere på sprengningsvarsler på SMS. 

Varslene er inndelt i soner, slik at du kan velge varsler for områdene Austad Nord, Austad Sør, Danserud Nord, Danserud Sør eller Gulliksrud. Du får tilsendt SMS i forkant av hver sprengning, slik at du blir bedre forberedt. Registrering skjer i denne lenken.

Gulskogen og andre områder

I juli vil det være aktivitet døgnet rundt på flere områder. Her er oversikten over utbyggingsarbeidene som skal gjøres i en togfri periode fra 3. til 22. juli. 

Arbeidet med støyskjermer fortsetter nord for de nye sporene vest for Gulskogen stasjon. Arealene på siden av sporene blir samtidig tilbakestilt til slik det var før arbeidet vårt startet her. Enkelte av områdene rustes også opp til en bedre standard enn før arbeidene startet opp, med planting av trær og busker, samt større grøntområde enn tidligere. Vi laster og kjører bort materiell og utstyr som har vært i bruk ved arbeidene i den togfrie perioden i mai.

Sundland er det nå etablert en biloppstillingsplass for nye biler. Denne skal brukes i forbindelse med en togfrie arbeidsperioder denne og neste sommer. Da vil nye biler bli fraktet på lastebil fra Holmen til Sundland, der de blir lastet over på tog.

Vi fortsetter med forberedende arbeider i Børsemakergata. Dette skjer som en videreføring av den nye gang- og sykkelbruen som ble etablert over Kreftings gate ifjor. Arbeidene vil i stor grad gjelde overflate, asfalt og kantstein for eksisterende gate, samt en utvidelse fortauet. 

Vi har også startet med rivning av mellombygget ved godsterminalen på Nybyen.

Vi fortsetter arbeidet med kabeltrekking fra Drammen stasjon langs Bueslaget borettslag og Strømsø Perspektiv, i retning Grønlandsundergangen. Til dette arbeidet brukes bil med henger og vinsj.

Union brygge regner vi med å bli ferdig med solskjerming denne uka.

Støytiltak på Gulskogen har god fremdrift. Vi følger med på støymålinger fortløpende, slik at vi vurderer også andre støytiltak i områdene vi jobber på.

Det hender at Bane NOR gjør nødvendig vedlikeholdsarbeid på jernbanelinjen mellom Drammen og Gulskogen. Her finner du alltid oppdatert informasjon og kontaktpersoner for denne type arbeid.

Ytre miljø - årsrapportTrykk på bildet, og kom til vår årsrapport for miljøarbeid for 2020.

Her kan du lese hvordan vi jobber for å ivareta miljøet mens vi bygger, og laste ned årsrapporten vårt fagmiljø har utarbeidet til statsforvalteren i Viken for 2020.

Trafikksikkerhet

Vi er ekstra opptatt av at trafikksikkerheten skal være godt ivaretatt langs skoleveiene i tilknytning til våre anlegg.

For å øke sikkerheten for de myke trafikantene, har vi forsterket belysningen i Konnerudgata nærmest anleggsområdet - her har to fotgjengerfelt fått nye lysarmaturer bekostet av Bane NOR. Vi stiller også med trafikkvakter i spesielle perioder og på steder vi ser ekstra behov for det

Vi besøker gjerne skoler som berøres av vår anleggstrafikk. Her kan du se bilder og lese om besøkene ved Danvik skole og Gulskogen skole. Her demonstrerer vi og sjåførene blindsonene for elevene. I forkant av besøkene får elevene reflekskrager, mens vi oppfordrer skolene til å vise en av disse filmene i klasserommet:

På sykkelen, ved vegkryss og på skolevei

Gående i snøen, med øynene på mobiltelefonen

6 gode råd - til skolebarn

Blindsoneproblematikken gjelder for all trafikk, men ikke minst i forhold til tyngre kjøretøy (lastebiler, anleggsmaskiner, busser). Entreprenørene våre gjennomfører jevnlig kursing av alle sjåførene med gjenoppfriskning av viktig kunnskap for trafikksikkerhet.

Her kan du lese om Bane NORs trafikksikkerhetsgruppe som gjennom flere år har planlagt tiltak for å gjøre byggeperioden i Drammen så sikker som mulig.

Etter hvert som byggingen gjør at eksisterende gang- og sykkelveier ikke kan benyttes, vil vi skilte med opplysninger om alternative ruter.

Her er noen viktige råd til deg:

  1. Vær oppmerksom på trafikken rundt deg – se og lytt!
  2. Bruk gang- og sykkelvei der det finnes!
  3. Benytt fotgjengerfelt når du krysser veien - se at det er klart!
  4. Prøv å få øyekontakt med sjåførene – bli sett og forstått!
  5. Vær særlig oppmerksom på blindsoner rundt kjøretøyer!
  6. Vær synlig i trafikken - bruk refleks!

Følg gjerne prosjektets side på Facebook

SMS-varsler og prosjektnyheter

Hvis du ønsker å motta SMS-varsler om kommende arbeider, kan du sende SMS med teksten "UDK Info" til 26112.
For å avslutte abonnement, send "UDK SLUTT" til 26112.

Følg gjerne prosjektets side på Facebook. Det er også opprettet en egen gruppe som heter Bane NOR Drammen, her deles også det som skjer i regi av Bane NOR utenfor utbyggingsprosjektet. 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om arbeidet, kan du kontakte vår nabokontakt på e-post udk@banenor.no eller telefon 913 26 266.
Denne telefonen er betjent på hverdager fra mandag til fredag kl. 0900 - 1500. 

Dersom du ikke får svar på henvendelsen, kan det skyldes at flere ringer samtidig. Da vil du bli kontaktet i etterkant av vår nabokontakt.

Korona – går arbeidet som normalt?

Korona-epidemien har ført til sterke tiltak som endrer hverdagene våre. Liv, helse og sikkerhet kommer først i alt Bane NOR gjør, og vi tar situasjonen som har oppstått på største alvor. Samtidig har vi som mål å holde aktivitetsnivået i våre prosjekter oppe og på den måten bidra til å holde den norske økonomien i gang. Les mer om prosjektet og Covid-19.