Her jobber vi nå

Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen er et stort byggeprosjekt, som pågår over flere år med anlegg flere steder i byen. Under finner du en oversikt over hvor vi har planlagt å arbeide i nærmeste fremtid. Vær oppmerksom på at det kan skje endringer som ikke er fanget opp i denne oversikten. 

Fra torsdag 26. mai til mandag 30. mai vil det være stans i togtrafikken og arbeid i sporet. Du kan lese mer om hva som skal gjøres her.

Stasjonsområdet - Nybyen - Sundhaugen

Ved Ryddinggangen bygger vi undergangen til Jernbanekaia. 

Bybrua er nå stengt også for gående og syklende, og den midlertidige gangbrua er nå åpnet. 18. mai arrangerte vi informasjonsmøte sammen med Drammen kommune om byggingen av ny bybru. Les mer om informasjonsmøtet her.  

Ved Grønlandsundergangen foregår det blant annet forberedende arbeider i forbindelse med bygging av midlertidig gang- og sykkelbro som skal erstatte undergangen i en periode senere i år. 

Ved den gamle godsterminalen bygger vi den midlertidige togparkeringen i Nybyen

Kulvert (betongtunnel) og løsmassetunnel 

Drivingen av løsmassetunnel har god fremdrift. Torsdag 5. mai var det gjennomslag mellom løsmassetunnelen og fjelltunnelen.  

Selv om det nå er hull hele veien, er det foreløpig bare den øverste delen av løsmassetunnelen som er ferdig drevet. Nå gjenstår den samme prosessen for den midtre delen, før den nederste delen skal drives.

Etter hvert vil vi treffe på fjellet også i midtre og nedre del av tunnelen og må da gjenoppta sprengningsarbeidene. Sprengning skjer i tidsrommet mellom kl 07:00 og kl 23:00. Utgraving og sprengning av løsmassetunnelen forventes ferdig utført i løpet av høsten. Det vil bli sendt ut varsel til de som ønsker SMS i forkant av sprengning. Mer informasjon om sprengningsarbeider og hvordan man bestiller SMS finner dere her: www.nabovarsling.no/udk 

På Nedre Strøm fortsetter vi å støpe den endelige betongtunnelen. Betongarbeidene er stillegående, men det vil bli en del transport inn og ut av anlegget i forbindelse med dette. 

Stenger Strømbakken 18. mai

Fra 18. mai og i ca. fire uker fremover blir Strømbakken stengt for innkjøring mellom 4. Strøm Terrasse og anleggsområdet.

 

Bergtunnelen

Ved starten av året ble siste salve skutt i bergtunnelen. Dermed er det seks kilometer lange hovedløpet ferdig sprengt. Nå fortsetter etterarbeider i tunnelen, inkludert vann- og frostsikring.

Brakerøya

På Brakerøya jobber vi med å oppgradere stasjonen. I forbindelse med dobbeltsporutbyggingen vil noen tog måtte snu på Brakerøya stasjon fra påsken 2023. Det er derfor vi oppgraderer sporene her.

 

SMS-varsler og prosjektnyheter

Hvis du ønsker å motta SMS-varsler om kommende arbeider, kan du sende SMS med teksten "UDK Info" til 26112
For å avslutte abonnement, send "UDK SLUTT" til 26112.

Følg oss gjerne på Facebook

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om arbeidet, kan du kontakte vår nabokontakt på e-post udk@banenor.no eller telefon 913 26 266. Denne telefonen er betjent på hverdager fra mandag til fredag kl. 0900 - 1500. 

Hvis du ikke får svar, kan det skyldes at flere ringer samtidig. Da ringer vi deg opp igjen. Ved akutte hendelser, som ikke kan vente til neste arbeidsdag, kan prosjektets beredskapstelefon benyttes, tlf: 916 56 253.

Andre arbeider

Det hender at Bane NOR gjør nødvendig vedlikeholdsarbeid på jernbanelinjen mellom Drammen og Gulskogen. Her finner du alltid oppdatert informasjon og kontaktpersoner for denne type arbeid.