Her jobber vi nå

Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen er et stort prosjekt, med anlegg flere steder i Drammen. Mange vil merke arbeidene våre; naboer, trafikanter og togreisende. På denne siden forteller vi hvor vi jobber, og hva du må være obs på.

Uke 50: 9. - 15. desember

Tunnelarbeidene starter nå opp på anleggene ved Smithestrøm, Austad, Danserud og Gulliksrud. Denne uken vil arbeider med selve tunnelåpningen begynne på Austad og Gulliksrud. Du kan lese mer HER.

På Smithestrøm skal vår entreprenør Veidekke utføre såkalt prøvespunting fra og med mandag 9. desember. Dette vil medføre støy. Les mer HER.

Bane NOR arrangerer et åpent informasjonsmøte 10. desember klokken 1800. Møtet finner sted i aulaen på Marienlyst skole. Les mer HER.

Trafikk

Det vil være normal anleggstrafikk til og fra anleggene våre på Smithestrøm, Austad, Danserud og Gulliksrud hele uken.

Det vil fremdeles pågå arbeider i krysset Professor Smiths Allé/Smithestrømveien, der vi gjør hele krysset tryggere for gående og syklende.

I krysset Austadveien/Styrmoes vei skal det utføres asfaltering om kvelden mandag 9. desember.

Støy, støv og rystelser

Arbeidene denne uken vil mest sannsynlig være mer støyende enn tdligere i høst på anleggene på Smithestrøm, Austad og Gulliksrud.

Bane NOR har plassert ut støy- og rystelsesmålere ved anleggene, for å overvåke situasjonen.

Sikkerhet

Sikkerheten til menneskene rundt oss, entreprenørene som jobber for oss, og våre egne ansatte, har høyeste prioritet. Vi gjennomfører en rekke trafikksikkerhetstiltak rundt anleggene våre og langs veier som brukes til massetransport.

Selv om vi setter sikkerheten i høysetet, så er det også viktig at du selv tar ansvar:

  1. Se deg for i trafikken!
  2. Følg skiltingen! Hold deg til gangvei eller sykkelsti som er trygg!
  3. Prøv å få øyekontakt med sjåfør, så vet du at du blir sett!
  4. Vær ekstra oppmerksom på blindsoner der sjåføren ikke klarer å se deg!

Trygg trafikk har laget en video som viser hvor vanskelig det kan være for en sjåfør å se myke trafikanter. Se den HER.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål eller kommentarer, ber vi om at du kontakter oss på e-post udk@banenor.no.