Her jobber vi nå

Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen er et stort byggeprosjekt med anlegg flere steder i byen. Her en oversikt over noe av det som er planlagt i nærmeste fremtid. Det kan skje endringer i planen som ikke er fanget opp i denne oversikten. 

Kommende brudd

Når vi stanser togtrafikken for å kunne gjøre arbeider som ikke er mulig å utføre mens det går tog på skinnene, kaller vi det brudd. Vi har hatt helgebrudd  i februar og mars. 

Nå er det straks klart for det omfattende Påskebruddet fra 1. til 10. april. Da skal vi blant annet rive halvparten av sporene på Drammen stasjon.

Les mer om hva vi skal gjøre

 

Drammen stasjon

Drammen stasjon 23. februar 2023. (Klikk på bildet for å se det stort.)

Det er stor aktivitet langs hele området fra Rydddinggangen i øst til Grønlandsundergangen i vest. Vi spunter og rammer peler for den nye bybrua og jernbanekaia, og forbereder oss på å rive halvparten av sporene på Drammen stasjon i påsken.

Les mer om hva vi skal gjøre i påsken

Det er ellers arbeid her sju dager i uken fra 7-19. Det vil kunne være aktivitet helt frem til kl. 23 på anlegget. Spunting og støyende arbeider foregår normalt mandag til lørdag. 

Byggeaktivititeten medfører mye inn og ut fra anleggsområdet på Skamarken. På Skamarken bygger vi underbygning for nye jernbanespor. 

Av hensyn til sikkerheten har vi i vinter stengt den ene trappen på Strømsøsiden inntil videre. Den andre trappen vil fortsatt være i drift.  I elva jobber Drammen kommune med sin del av den nye bybrua. 

Sundland

Sundland. 3. mars 2023På Sundland jobber vi med å oppgradere det jernbanetekniske anlegget og øke kapasiteten. Vi bygger også nytt permanent togparkeringsanlegg her.

Fra mandag 11. mars er det økende aktivitet i dette området. I første omgang dreier det seg om vegetasjonsrensk, snørydding, rivarbeider, gravearbeider og montering av gjerder for riggområdet. 

I påsken blir det også mye arbeider her. Les mer om hva vi skal gjøre i påsken

 

Grønlandsundergangen og Ryddinggangenundergangen

Grønlandsundergangen 23. februar 2023Vi utvider sporområdet over Grønlandsundergangen. Det innebærer at vi også utvider selve undergangen.

Mens Grønlandsundergangen er stengt må gående/syklende bruke den midlertidig gang- og sykkelbrua. Det mest støyende arbeidet er nå avsluttet. Fremover blir det vanlig anleggsarbeid her, med aktivitet sju dager i uken.

 

Ryddinggangenundergangen

Ryddinggangen 26.1.2023Ved Ryddinggangen bygger vi en undergang til jernbanekaia for Drammen kommune. Det er et opphold i spuntingen her nå. Støpingen av kulverten som skal inn under sporet i sommer er nå ferdig inntil videre. 

Det vil bli ytterligere spunting her senere, også på elvesiden av sporene.

 

Ny anleggsvei fra rundkjøringen ved Tollbugata/Doktor Hansteins gate

Illustrasjon som viser hvor anleggsveien kommer.Vi skal bygge en midlertidig anleggsvei fra rundkjøringen, under jernbanesporet og ut til undergangen vi bygger ved Ryddinggangen. Derfor må vi forsterke og utvide området under jernbanebrua. Det innebærer at også den østligste delen av elvepromenaden på denne siden av elva nå er stengt. 

 

Kulvert (betongtunnel) og løsmassetunnel 

Byggegrop 12.12.2022

Arbeidene med kulvert og løsmassetunnel går bra og vi ligger an til å bli ferdig i løpet av høsten som planlagt.

Rett før jul ble siste del av bunnplatene («gulvet» i betongtunnelen) støpt ferdig. Samtidig har vi fortsatt med å støpe hvelvet i kulverten i retning mot løsmassetunnelen. Nå gjenstår det å støpe den siste biten av kulverten frem til løsmassetunnelen ved Konnerudgata.

Vi har nå tilbakeført både veier, støttemurer, gårdsplasser i Øvre Strøm til sin opprinnelige form. Under bakken ligger det nye rør og kabler. Arbeidet med å tilbakeføre dette området pågår fortsatt. Les mer om arbeidet med kulvert og løsmassetunnel.

 

Bergtunnelen

Hele hovedløpet er nå ferdig støpt. Det pågår noen etterarbeider i rømningstunnelene.

 

SMS-varsler og prosjektnyheter

Naboer som blir berørt av støyende nattarbeider som overskrider støygrensene blir varslet om dette på SMS i forkant av arbeidene. Det er ikke nødvendig å registrere seg for å motta slike varsler. 

 

Om du vil ha påminnelser om å sjekke oversikten på denne siden, kan du sende SMS med teksten "UDK Info" til 26112. Vi sender ut en slik SMS med to til tre ukers mellomrom, eller oftere dersom det er større endringer i hvilke arbeider som utføres.


For å avslutte abonnement, send "UDK SLUTT" til 26112.

Følg oss gjerne på Facebook

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om arbeidet, kan du kontakte vår nabokontakt på e-post udk@banenor.no eller telefon 913 26 266. Denne telefonen er betjent på hverdager fra mandag til fredag kl. 0900 - 1500. 

Hvis du ikke får svar, kan det skyldes at flere ringer samtidig. Da ringer vi deg opp igjen. Ved akutte hendelser, som ikke kan vente til neste arbeidsdag, kan prosjektets beredskapstelefon benyttes, tlf: 916 56 253.

Andre arbeider

Det hender at Bane NOR gjør nødvendig vedlikeholdsarbeid på jernbanelinjen mellom Drammen og Gulskogen. Her finner du alltid oppdatert informasjon og kontaktpersoner for denne type arbeid.