Her jobber vi nå

Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen er et stort prosjekt, med anlegg flere steder i Drammen. Mange vil merke arbeidene våre; naboer, trafikanter og togreisende. Her forteller vi hvor vi jobber, og hva du må være oppmerksom på.

Her har vi en oversikt over planlagte arbeider kommende uker. Vi tar forbehold om endringer i arbeidsplaner. Oversikten er veiledende, basert på aktiviteter som er rapportert til webansvarlig i prosjektet. 

Målsettingen vår er å alltid gi god informasjon i tide til de som blir berørt av vårt arbeid med å bygge det nye dobbeltsporet. Nabovarsler vi sender til de nærmeste naboene til arbeidene våre, blir lagt under fanen Naboinformasjon: www.banenor.no/dk/naboer 

Ved den nye gang- og sykkelbrua over Kreftings gate gjør vi denne uka noen tilpasninger på infrastrukturen rundt brua. 

Det graves for føringsveger nord for spor på Gulskogen, og vi regner med å ferdigstille arbeidet med omlegging av fjernvarmeledning ved Strømsø torg og "kiss and ride" (Jernbanegata) denne uka. Mot slutten av uka starter vi med å fylle igjen og reetablere terrenget her.

Ved Nybyen terminal skal vi nå dra trekkerør og overvannsrør inn gjennom det pressede røret under spor.

Vi skal også etablere en anleggsvei sør for sporene som går øst for Rødgata.

Bergtunnelen

Her kan du se forventet framdrift for arbeidet med tunnelen i oktober. Oversikten omfatter både arbeid i fjellet og på Nedre Strøm, med tunnelen som har fått navnet Drammenstunnelen. Ved Danserud er adkomsttunnelen nå nede ved hovedløpet. Her jobbes det nå med å etablere omlastestasjon for stein inne i fjellet, samt kryssområdene mellom adkomsttunnell, hovedløp og evakueringstunneler.

Vi anbefaler alle som merker sprengningene å motta sprengningsvarsler på SMS. Da vil du få tilsendt SMS i forkant av hver sprengning, slik at du blir bedre forberedt. For å få dette registrerer du deg på www.nabovarsling.no/UDK, og velger hvilket område/tunnelløp du ønsker varsler fra. I tjenesten har vi nå detaljert områder for varsler ytterligere, slik at du kan abonnere på det området som er mest aktuelt for din bolig.

Nedre og Øvre Strøm

Nedre Strøm har det vært stor aktivitet i hele sommer, og støybelastningen for dem som bor i området har vært tøff. Det ser for tiden ut som framdriften for spuntingen er så god at vi blir ferdige med hoveddelen av spuntingen nå i oktober i stedet for i november/desember som vi tidligere har anslått.Nedre Strøm, dronebilde fra 25. september.

Siste innspurt med spunting: I september nådde spuntingen opp til Professor Smiths allé. Da var Professor Smiths allé lagt om slik at vi kunne starte spuntingen over veien. Fordi det er hard grunn i området måtte vi starte med å forbore, slik at det blir lettere å spunte. Når vi er ferdige med forboringen kan vi begynne siste innspurt av spunting. Etter dagens plan er vi da ferdige med hovedarbeidene for spunt i november.

Øvre Strøm er mange av veiene lagt om som følge av anleggsarbeidet. Professor Smiths allé, Konnerudgata og 3. Strøm terrasse har alle blitt flyttet sidelengs de siste ukene. Strømbakken er nå stengt fra nedsiden. Utover høsten vil det bli stor aktivitet i området med å forsterke grunnen for å kunne lage en tunnel gjennom løsmassene.

Her kan du lese mer om hva som skal gjøres på Øvre Strøm utover høsten. 

Her finner du karttjenesten som forteller hva vi gjør hvor større deler av utbyggingsprosjektet.

Støytiltak

Austad er det behov for støydempende tiltak på ventilasjonsviftene. Viftene må være i gang om natten for å sørge for ventilasjon for arbeiderne inne i tunnelen. Denne uka skal spesielle, støyskjermende telt løftes inn og plasseres over viftene  På denne måten blir støyen fra viftene mindre både på dag, kveld og natt - og de blir til mindre plage for dem som bor i nærheten.

Utover dette har vi nå ferdigstilt andre type støytiltak både på Austad, ved Nedre Strøm og i Nybyen.

På Union brygge pågår det nå innglassing av balkonger. Senere skal det også utføres flere støytiltak på Gulskogen.

Vi følger med på støymålinger fortløpende, slik at vi vurderer også andre støytiltak i områdene vi jobber på.

Skolebesøk

Vi er ekstra opptatt av at trafikksikkerheten skal være godt ivaretatt langs skoleveiene i tilknytning til våre anlegg. Her kan du lese om Bane NORs trafikksikkerhetsgruppe som gjennom flere år planlagt tiltak for å gjøre byggeperioden i Drammen så sikker som mulig. 

Sist uke startet vi med å besøke skolene med en anleggsbil, for å gi elevene bedre forståelse av blindsoner og andre viktige ting som bidrar til sikrere skolevei. I forkant av besøkene gir vi reflekser til elevene. Besøkene avtales og tilrettelegges mellom hver enkelt skole og oss i Bane NOR.

Vi stiller også med trafikkvakter i spesielle perioder og på steder vi ser ekstra behov for det.Sist uke besøkte vi den første skolen med anleggsbil og figurer for å demonstrere blindsoner. Vi besøker gjerne flere, etter nærmere avtale med den enkelte skolen!

Etter hvert som byggingen gjør at eksisterende gang- og sykkelveier ikke kan benyttes, vil vi skilte med opplysninger om alternative ruter.

Her er noen viktige råd til deg:

  1. Vær oppmerksom på trafikken rundt deg – se og lytt!
  2. Bruk gang- og sykkelvei der det finnes!
  3. Benytt fotgjengerfelt når du krysser veien - se at det er klart!
  4. Prøv å få øyekontakt med sjåførene – bli sett og forstått!
  5. Vær særlig oppmerksom på blindsoner rundt kjøretøyer!
  6. Vær synlig i trafikken - bruk refleks!

Se filmene om skolevei og blindsoner:

På sykkelen, ved vegkryss og på skolevei

Gående i snøen, med øynene på mobiltelefonen

6 gode råd - til skolebarn

Blindsoneproblematikken gjelder for all trafikk, men ikke minst i forhold til tyngre kjøretøy (lastebiler, anleggsmaskiner, busser). 

Vedlikehold

Det hender at det foregår vedlikeholdsarbeid på jernbanelinjen mellom Drammen og Gulskogen. Dette er ikke en del av arbeidet i utbyggingsprosjektet, men vi legger ut informasjon på denne siden når det foregår arbeid som påvirker dere som bor i dette området. 

SMS-varsler og prosjektnyheter

Hvis du ønsker å motta SMS-varsler om kommende arbeider, kan du sende SMS med teksten "UDK Info" til 26112.
For å avslutte abonnement, send "UDK SLUTT" til 26112.

Følg gjerne prosjektets side på Facebook. Det er også opprettet en egen gruppe som heter Bane NOR Drammen, her deles også det som skjer i regi av Bane NOR utenfor utbyggingsprosjektet. 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om arbeidet, kan du kontakte vår nabokontakt på e-post udk@banenor.no eller telefon 913 26 266.
Denne telefonen er betjent fra mandag til fredag kl. 0900 - 1500. 

Dersom du ikke får svar på henvendelsen, kan det skyldes at flere ringer samtidig. Da vil du bli kontaktet i etterkant av vår nabokontakt.

Korona – går arbeidet som normalt?

Korona-epidemien har ført til sterke tiltak som endrer hverdagene våre. Liv, helse og sikkerhet kommer først i alt Bane NOR gjør, og vi tar situasjonen som har oppstått på største alvor. Samtidig har vi som mål å holde aktivitetsnivået i våre prosjekter oppe og på den måten bidra til å holde den norske økonomien i gang. Les mer om prosjektet og Covid-19.

Bane NOR beklager ulempene.