Her jobber vi nå

Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen er et stort prosjekt, med anlegg flere steder i Drammen. Mange vil merke arbeidene våre; naboer, trafikanter og togreisende. Her forteller vi hvor vi jobber, og hva du må være oppmerksom på.

Her har vi en oversikt over planlagte arbeider kommende uker. Vi tar forbehold om endringer i arbeidsplaner. Koronavirus-spredning og tiltak, kan også påvirke planlagte arbeider. Oversikten er veiledende, basert på aktiviteter som er rapportert til webansvarlig i prosjektet. Har du behov for å komme i kontakt med oss, finner du informasjon lenger ned i denne saken, eller i denne lenken.

Dette gjør vi nå Klikk på bildet, og les om arbeidet som vil skje ved Drammen stasjon i sommer og årene framover.

Kreftings gate

Fra 17. juni til 20. august blir det i sommer innsnevret kjørebane i Kreftings gate. Entreprenøren vår har nå utarbeidet en mer detaljert plan slik at berørte naboer kan vite hvilke type støy de kan forvente i sommer. Her kan du lese mer om hva vi skal gjøre, og hvordan vi skal gjennomføre dette arbeidet de kommende ukene. Det pågår arbeider med kabelgrøfter fra Kreftings gate 33 retning mot Nedre Strøm

Nedre Strøm

Du kan lese mer om sommerens arbeider og arbeidstider ved anlegget vårt på Nedre Strøm her. Her forklarer prosjektleder mer detaljert om hvilke type arbeider som skal gjøres framover.

Her kan du lese om hvordan vi i samarbeid med Veidekke har klart å kutte anleggsutslipp ved anleggene våre.

Bergtunnelen

Sommerens tunnelarbeid på Danserud, Austad og Gulliksrud kan du lese om her

Her kan du se framdriften vi forventer i løpet av juli. Oversikten omfatter både arbeid i fjellet og på Nedre Strøm, med tunnelen som har fått navnet Drammenstunnelen.

Andre arbeider

Vi gjør også forberedende arbeider for midlertidig støyskjerm ved Gulskogen, i tillegg til midlertidige kabelanlegg for el, tele og TV-signaler.

Det vil fortsatt pågå noe prøvegraving i området rundt Drammen stasjon denne uka, for å få bekreftet posisjonen til kabler, overvannsledninger og mer. Annet arbeid som skal gjøres der, og konsekvensene dette får for passasjerer og berørte naboer kan du lese om her.

Vi anbefaler alle som merker sprengningene å motta sprengningsvarsler på SMS. Da vil du få tilsendt SMS i forkant av hver sprengning, slik at du blir bedre forberedt. For å få dette registrerer du deg på www.nabovarsling.no/UDK, og velger hvilket område du ønsker varsler fra.

Trafikksikkerhet

Din sikkerhet langs veien er vår høyeste prioritet. Derfor har Bane NORs trafikksikkerhetsgruppe gjennom flere år planlagt tiltak for å gjøre byggeperioden i Drammen så sikker som mulig. De som arbeider med jernbaneutbyggingen for Bane NOR har fått sikkerhetsopplæring for å ivareta HMS (helse, miljø og sikkerhet), men din sikkerhet er også ditt eget ansvar. Hjelp oss med å holde deg trygg!

Gang- og sykkelveien ved anleggsområdet langs Konnerudgata er nå stengt, og alternativ rute er skiltet. Alternative ruter vil bli skiltet etter hvert som byggingen gjør at eksisterende gang- og sykkelveier ikke kan benyttes.

Trafikktellinger

I sommer har vi gjennomført trafikktellinger i Austad-området. Det skal gjøres tilsvarende trafikktellinger i november når steintransporten er på topp (høst/vinter 2020)  Målet er å sjekke ut om det blir kjørt mer på sideveiene når steintransporten er på topp sammenliknet med dagens trafikkbilde.

Vi gjennomførte trafikktellinger tidligere i juni. Trafikktallene vil bli sammenliknet med ny måling som er planlagt i november.

Det er også satt opp fartsmålere i dette området.

Her er noen viktige råd til deg:

  1. Vær oppmerksom på trafikken rundt deg – se og lytt!
  2. Bruk gang- og sykkelvei der det finnes!
  3. Benytt fotgjengerfelt når du krysser veien - se at det er klart!
  4. Prøv å få øyekontakt med sjåførene – bli sett og forstått!
  5. Vær særlig oppmerksom på blindsoner rundt kjøretøyer!
  6. Vær synlig i trafikken - bruk refleks!

Denne videoen fra Statens vegvesen gir en god indikasjon på hvor vanskelig det kan være for en sjåfør å se myke trafikanter. Blindsoneproblematikken gjelder for all trafikk, men ikke minst i forhold til tyngre kjøretøy (lastebiler, anleggsmaskiner, busser). 

Vedlikehold

Det hender at det foregår vedlikeholdsarbeid på jernbanelinjen mellom Drammen og Gulskogen. Dette er ikke en del av arbeidet i utbyggingsprosjektet, men vi legger ut informasjon på denne siden når det foregår arbeid som påvirker dere som bor i dette området. 

I uke 26 skal vi utbedre jernbanesporet ved Gulskogen stasjon etter solslyng. Arbeidstid blir natt til torsdag 25. og fredag 26. juni fra kl. 00.30 til 05.00. Det vil bli støy i korte perioder fra kapping og sliping av skinner, og vi beklager ulempene. Kontaktperson: Jan Tore Aakre, tlf. 915 83 834.

SMS-varsler og prosjektnyheter

Hvis du ønsker å motta SMS-varsler om kommende arbeider, kan du sende SMS med teksten "UDK Info" til 26112.
For å avslutte abonnement, send "UDK SLUTT" til 26112.

Følg gjerne prosjektets side på Facebook. Det er også opprettet en egen gruppe som heter Bane NOR Drammen, her deles også det som skjer i regi av Bane NOR utenfor utbyggingsprosjektet. 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om arbeidet, kan du kontakte vår nabokontakt på e-post udk@banenor.no eller telefon 913 26 266.
Denne telefonen er betjent fra mandag til fredag kl. 0900 - 1500. 

Dersom du ikke får svar på henvendelsen, kan det skyldes at flere ringer samtidig. Da vil du bli kontaktet i etterkant av vår nabokontakt.

Korona – går arbeidet som normalt?

Korona-epidemien har ført til sterke tiltak som endrer hverdagene våre. Liv, helse og sikkerhet kommer først i alt Bane NOR gjør, og vi tar situasjonen som har oppstått på største alvor. Samtidig har vi som mål å holde aktivitetsnivået i våre prosjekter oppe og på den måten bidra til å holde den norske økonomien i gang. Les mer om prosjektet og Covid-19.

Bane NOR beklager ulempene.