Dronefilm og 3D-modell

Med jevne mellomrom sender vi opp en drone for å filme anleggene våre i Drammen. På denne siden kan du se den nyeste filmen vi har publisert, og navigere i den siste 3D-modellen over anleggsplassen.

Filmen over viser en overflygning av anlegget i Drammen, som entreprenøren Veidekke foretar med jevne mellomrom.

Besøk anlegget digitalt

Ved å klikke på bildet under, kommer du inn i Veidekkes 3D-modell som viser fremdriften til anlegget der vi bygger løsmassetunnel og kulvert:

3D modell av anlegget - publisert 30. august 2021.

Trykk på bildet over, eller på denne lenken.

I det nye vinduet du kommer til, kan du surfe rundt i en 3D-modell av anlegget. Scroll, klikk og beveg deg rundt!

Dronebruk i Bane NORs utbyggingsprosjekter

Når Bane NOR gjennomfører store utbyggingsprosjekter, har vi stort behov for dokumentasjon og kartlegging. I tillegg til mer tradisjonelle metoder, benyttes droner med kamera ved våre anleggsområder. Videoer og bilder brukes internt i prosjektorganisasjonen for å dokumentere fremdrift, lage flyfoto og tredimensjonal terrengkartlegging.

Bilder og videoer benyttes også til ekstern informasjon til publikum for å vise fremdrift og gi et innblikk i prosjektets utvikling.
De som benytter droner i utbyggingsprosjektet, forholder seg til luftfartstilsynets droneregelverk og regelverk for personvern.
Dersom du ønsker informasjon om hvordan vi forvalter bildemateriale, meld ifra til oss på udk@banenor.no.