UDK 30 A, B, C og D

Kontrakten UDK 30 omfatter støytiltak hos berørte naboer til hele prosjektområdet, og er delt inn i A, B, C og D som du kan lese mer om her:

Bane NOR har flere tiltak for å gjøre situasjonen bedre for folk i Drammen. Noe av det viktigste i den sammenheng er lydisolering av hus og bygging av støyskjermer. Foto: Bane NOR, Marianne Henriksen

Kontrakt  for UDK 30 A ble signert i mai 2019 og ferdigstilt august 2020, denne var i hovedsak lokale støytiltak for boliger i område Nybyen, Strøm og Austad. Det ble også satt opp støyskjerm for Lassebakken barnehage.

Kontrakt for UDK 30 B ble signert mai 2020 og skal ferdigstilles februar 2021, denne kontrakt består av innglassing av balkonger for Bjerchs gate og Grønland (3 blokker på Union brygge).

Kontrakt for UDK 30 C skal signeres i september 2020 og skal ferdigstilles august 2021, denne kontrakten består av lokale støytiltak på 18 stk. 4-mannsboliger på Gulskogen (72 leiligheter)

Kontrakt for UDK 30 D blir lagt ut i markedet i løpet av 2020 og ferdigstilles i løpet av 2021, denne kontrakten består av innglassinger av balkonger for Jernbanegata 2 og 4, denne vil også ta med seg noe mindre innglassinger av blokk i Tolbugata.

UDK30 D blir denne siste kontrakten for lokale støytiltak.