UDK 06 - El og Tele

Som følge av endringer i prosjektets kontraktstrategi har det blitt besluttet å ha en egen entreprise på El og Tele.

Entreprise UDK 06 omfatter alle elektrotekniske anlegg for jernbanen på hele parsellen.

Teleanlegget bygges ut for fiberanlegg, radio i tunnel og dagsone ved beredskapsplasser og oppsamlingsplasser samt ved portalåpninger. Det etableres antennetårn for GSM-R og eksterne aktører ved teknisk hus på Sundhaugen og Gulliksrud. I tunnelen vil det bli etablert GSM-R, MIT og nødnett (TETRA). På Drammen og Gulskogen stasjon bygges det nye publikumsinformasjonsanlegg.

For elkraft 50 Hz bygges et langsgående 22kV anlegg. Det er planlagt matepunkter ved Sundhaugen og Gulliksrud.

Det etableres tekniske bygg og nettstasjoner ved Drammen stasjon, på Skamarken, ved Sundhaugen, langs spor mellom Drammen stasjon og Gulskogen stasjon, ved Gulskogen stasjon samt på Gulliksrud for forsyning til tekniske installasjoner. I tunnelen etableres det tekniske bygg ca. for hver 1000 meter.