UDK 05 - KL og spor

Som følge av endringer i prosjektets kontraktstrategi har det blitt besluttet å ha en egen utførelsesentreprise på KL og spor. Det vil komme mer detaljert informasjon om kontraktens omfang på denne siden om kort tid.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Entreprise UDK 05 omfatter jernbaneanleggets overbygning på hele parsellen, inklusive i kulvert, i løsmassetunnel, i bergtunnel og på dagstrekningen i Skoger. 

Som kontaktledningsanlegg benyttes system 20 på strekningen Drammen stasjon – Gulskogen stasjon og system 25 fra innkjør Vestfoldbanen i tunnel og frem til parselldelet i Skoger. 

Hovedmengder

Sporveksler

72 stk.

Spor

36 000 m

Sviller

55 200 stk

Ballast

65 000 m3

Kontaktledningsmaster

309 stk.

Kontaktledningsåk

74 stk.

Hengemaster i åk og i tunnel

615 stk.