BIM modellbasert prosjektering

3D-modellering / BIM medfører muligheter for å samordne og effektivisere plan- og prosjektarbeidet gjennom metoder for kommunikasjon, løsningsoptimalisering, kvalitetssikring og kontroller i prosjekteringen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Prosjekt Drammen-Kobbervikdalen gjennomføres med modellbasert prosjektering, med kobling mellom modell og beskrivelse slik at mengder etc. blir høstet ut fra modellene. Alle modeller vil få meta-data slik at informasjon som vanligvis angis på tegninger blir ivaretatt i modellen. Modeller og fremdriftsplaner kobles sammen i en 4D-modell for å visualisere gjennomføringen av prosjektet. 

Bane NORs konsernledelse har vedtatt en BIM-strategi som blant annet stiller følgende krav til de utførende:

1.           Modellbaserte metoder og verktøy skal benyttes til planlegging, prosjektering og bygging av alle jernbaneinfrastrukturprosjekter.

2.           «Som bygget»-dokumentasjon av utførte prosjekter skal være modellbasert. Det stilles krav til modellbasert dokumentasjon fra rådgivere, leverandører og entreprenører. Bane NOR skal eie rettighetene til alle prosjekteringsdata gjennom hele prosessen. Det skal også være mulig å benytte modellene eller dataene ved fremtidig drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen.

BIM-strategien bygges opp rundt konseptet der 3D-modeller skal gjelde foran tradisjonelle tegninger og tabeller. I byggefase skal modellen være tilgjengelig på anlegget og benyttes aktivt for kvalitetsoppfølging, mengdekontroll, framdrift og kommunikasjon.

VR-modell

Det utarbeides en VR-modell av oppdraget. Ved å ta i bruk dataspillteknologi overføres hele BIM-modellen inn i spillverden. Dette gir mange unike muligheter i forhold til visualisering.

Med eller uten VR-briller kan det flys rundt i modellen langs togstrekningen i dronemodus. I tillegg kan prosjektet betraktes fra bakken og tillate brukere å gå rundt f.eks. stasjonsområdene. Dette vil gi alle som arbeider med prosjektet mulighet til å betrakte resultatet slik passasjerer og naboer vil oppleve anlegget som ferdigbygd.