Åpen dag på Minnevika jernbanebru

Søndag 5. mars kan du legge søndagsturen til den nye jernbanebrua! Alle interesserte er velkommen, og brua er åpen for publikum mellom klokken 13.00 og 15.30.

Den første søndagen i mars er eneste sjanse til å krysse Vorma til fots på Minnevika jernbanebru. (Foto: Olav Nordli)

– Dette blir den eneste anledningen hvor publikum får slippe ut på brua før vi starter med utlegging av pukk og bygging av jernbane, så her snakker vi virkelig «once in a lifetime». Vi ønsker alle hjertelig velkommen og håper på mange besøkende, sier prosjektleder Ronny Eirik Hansen i Bane NOR.

Bane NOR inviterer til arrangementet i samarbeid med entreprenøren AFHP (arbeidsfellesskapet Hæhre PNC).

Atkomst til og fra brua blir kun på Langset-siden, men man kan gå hele lengden av brua. Parkering ved velhuset på Langset – se mer informasjon under.

Det er vinterføre på brua, og det kan være glatt enkelte steder. Ta på fornuftig fottøy.  NB! Det er strengt forbudt å klatre på brukantene eller på maskiner og utstyr ute på brua.  Foreldre – pass på barna! NB! 

Dette skjer

  • Du kan besøke oss når det måtte passe mellom kl. 13.00 og 15.30.
  • Ca. klokken 13.30 hilser Eidsvoll-ordfører Hege Svendsen de frammøtte og Langset skolekorps spiller.

  • Vi har ulike aktiviteter i et telt på brua, blant annet:
  • Representanter fra Bane NOR og AFHP forteller om byggingen av brua og svarer på spørsmål.
  • Løven Lukas møter barna og forteller at de skal passe seg for toget og ikke gå ut i jernbanesporet.
  • Mjøssamlingene på Minnesund, Oplandske Dampskibsselskab (Skibladner) og evt. andre samarbeidspartnere har stand og informerer.

  • Salg av pølser og forfriskninger. Alt som kommer inn, går uavkortet til inntekt for Langset skolekorps.

  • Alle som går fram og tilbake på brua (totalt 1672 meter) kvalifiserer til å få vårt eksklusive «brubevis».
  • Egen plattform tilrettelagt for at besøkende kan nyte utsikten.

Bestillingsbuss fra Eidsvoll

Vi setter opp en gratis bestillingsbuss som går fra Eidsvoll stasjon kl. 13.00 (bussen venter på reisende med tog fra Oslo med ankomst kl. 12.59).  Bussen har retur fra bussholdeplassen ved Langset skole kl. 15.00.

NB! Det er fortsatt ledige plasser, men antallet er begrenset. Alle som ønsker å være med bussen, bes derfor reservere plass på forhånd. Send en e-post til eidsvoll_utbygging@banenor.no  så snart som mulig. Oppgi antall personer og telefonnummer til en i følget. Du får en bekreftelse fra oss i forkant. NB!

Atkomst med bil

Følg fv. 177 eller fv. 1591 (nordfra) til Langset. Parkering på området ved Langset velhus (den tidligere bensinstasjonen ved Minnekroa), atkomst fra rundkjøringen på Langset. Vennligst følg parkeringsvaktenes anvisninger.

Gå ned langs Østsideveien (fv. 177) i ca. 200 meter og følg anvisninger for å komme ut på brua.

Ta kontakt med oss på forhånd på e-postadressen over dersom du har behov for assistanse i forbindelse med ditt besøk.

Første tog i oktober

Minnevika jernbanebru bygges som en del av nytt dobbeltspor på strekningen Venjar-Eidsvoll-Langset. Fra midten av oktober i år skal togene kjøre over brua i 200 km/t.

Dobbeltsporet Venjar-Langset er en viktig brikke i Intercity-utbyggingen på Østlandet, som skal gi kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog. Når dobbeltsporet står helt ferdig fram til Åkersvika ved Hamar i 2027, blir reisetiden mellom mjøsbyen og Oslo redusert til 55 minutter.