Varsel om planlagt arbeid i togfri periode 21.-23. mai

Her finner du informasjon om en togfri arbeidsperiode på prosjektet Venjar-Eidsvoll-Langset helgen 21.-23. mai. Dette er forberedelser til en omfattende togfri jobbeøkt fra 9. august til 4. september i år.

Her på Eidsvoll stasjon og fram til Wergelandstunnelen i bakgrunnen, blir det aktivitet på dagtid lørdag og søndag, samt natt til mandag. (Foto: Bane NOR)

Hvorfor natt- og helgearbeid?

Ved anleggsarbeid i umiddelbar nærhet av sporet, er det av sikkerhetsgrunner nødvendig med full stans i togtrafikken og utkobling av kjørestrømmen. Av hensyn til kundene og trafikkavviklingen legges slike arbeider til perioder med liten trafikk, og det jobbes døgnkontinuerlig mens banen er stengt.

Vi minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i eller nær jernbanesporet og høyspenningsanlegget. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst.

Bane NOR beklager ulemper som følge av utbyggingen gjennom Eidsvoll, og vi takker for din tålmodighet og samarbeid. Vi ser frem til å kunne tilby dobbeltspor som gir kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog i oktober 2023.

Fra lørdag morgen fram til natt til mandag

Fra ca. klokken 07.00 lørdag morgen den 21. mai fram til ca. klokken 04.00 natt til mandag 23. mai innstilles den ordinære togtrafikken mellom Eidsvoll verk og Trondheim.  

Mens banen er stengt, erstattes persontogene med buss. Rørosbanen mellom Hamar og Løten blir også berørt av stengingen. Se nettsider og apper til togselskapene eller Entur for mer informasjon om hvordan trafikken avvikles.

Dette skal vi gjøre

Bane NOR skal utføre rutinemessig vedlikehold og kontroll av de tekniske anleggene på eksisterende spor.

På utbyggingsprosjektet Venjar-Langset planlegges følgende aktiviteter. Vi tar forbehold om at tidsrommene for noen arbeider kan bli forskjøvet dersom det oppstår problemer underveis. For alle arbeidsstedene forventer vi i liten grad at det vil forekomme støyulemper utover grenseverdiene.

Ved Dorr på Langset: Arbeid med anlegget for togenes kjørestrøm på dagtid lørdag og søndag. Dette medfører aktivitet med skinnegående arbeidsmaskiner, samt muttertrekkere og annet verktøy.

Strekningen fra Eidsvoll stasjon nordover til Julsruddalsevja: Natt til søndag blir det arbeid med anlegget for togenes kjørestrøm. Dette innebærer aktivitet med skinnegående arbeidsmaskiner, samt muttertrekkere og annet verktøy.

På dagtid lørdag og søndag blir det sporarbeider og aktivitet med skinnegående arbeidsmaskiner, sveising og sporkutting.

Eidsvoll stasjon og strekningen fram til Wergelandstunnelen i syd: Natt til mandag blir det arbeid med anlegget for togenes kjørestrøm. Dette innebærer aktivitet med skinnegående arbeidsmaskiner, samt muttertrekkere og annet verktøy.

På dagtid lørdag og søndag blir det sporarbeider og aktivitet med skinnegående arbeidsmaskiner, sveising og sporkutting.

Ved Venjar: Natt til søndag blir det arbeid med anlegget for togenes kjørestrøm. Dette innebærer aktivitet med skinnegående arbeidsmaskiner, samt muttertrekkere og annet verktøy.

Fra tirsdag 9. august til søndag 4. september

Fra og med tirsdag 9. august til og med søndag 4. september innstilles den ordinære togtrafikken mellom Gardermoen og Lillehammer, og togene erstattes med buss.

I denne perioden vil det bli jobbet døgnkontinuerlig på dobbeltsporanlegget i Eidsvoll. Hovedaktiviteten blir en omfattende ombygging av de jernbanetekniske anleggene ved Eidsvoll stasjon for å tilpasse stasjonen til det nye dobbeltsporet.  

Når togene starter opp igjen den 5. september tar vi det nye dobbeltsporet i bruk sørover fra Eidsvoll stasjon. Dermed blir det slutt på at togene må vente på møtende tog på veg inn eller ut fra stasjonen.

Vi vil komme med nærmere informasjon om de planlagte arbeidene når denne arbeidsperioden nærmer seg.

I tillegg til arbeidene på Eidsvoll skal det i denne perioden også gjøres forberedende arbeid til nytt dobbeltspor i Stange, samt arbeid knyttet til bygging av ny bru over jernbanen ved Espern på Hamar.

Lurer du på noe?

Dersom du har spørsmål, kan du sende oss en mail eller henvende deg til en av nabokontaktene våre:

Venjar-Eidsvoll nord: Sjur Krogstie, telefon 957 91 669.
Eidsvoll nord- Langset: Inger Strøm Flugsrud, telefon 480 48 376.