Togfri arbeidsøkt i nesten fire uker fra 9. august

For å bygge nytt dobbeltspor gjennom Eidsvoll, trenger Bane NOR flere intensive arbeidsperioder med stans i togtrafikken. Nå står vi foran den aller lengste.

Mye arbeid vil foregå på strekningen forbi Eidsvoll stasjon. Dette bildet er fra oktober 2021.  (Foto: Ole Henrik Hektoen)

Derfor vil det ikke gå persontog mellom Gardermoen og Lillehammer fra og med tirsdag 9. august til og med søndag 4. september.

– Den største jobben vi skal gjøre, er en fullstendig ombygging av de jernbanetekniske anleggene ved Eidsvoll stasjon. Når togene starter opp igjen mandag 5. september, er stasjonen tilpasset det nye dobbeltsporet. Samtidig tar vi ferdig dobbeltspor i bruk sørover fra Eidsvoll, opplyser prosjektsjef Rønnaug-Ingeborg Resset i Bane NOR.

Resten av dobbeltsporet nordover til Langset åpner i oktober 2023.

Les også: Når arbeidene starter vil du finne løpende oppdateringer og bilder fra arbeidene her.

Buss for tog

Togselskapene setter opp alternativ transport, slik at du kommer seg dit du skal mens Bane NOR jobber.

– Du må regne med at reisen tar lengre tid enn med toget, og at avgangstiden kan være endret. Skaff deg gjerne informasjon om reisen på forhånd gjennom apper eller nettsider hos Entur eller togselskapene, sier Resset.

Les også: Fem ting å huske på når det er buss for tog

Stor aktivitet

Den togfrie perioden må utnyttes maksimalt, og det vil være aktivitet med maskiner og mannskaper døgnet rundt. I første rekke gjelder dette området ved Eidsvoll stasjon fra Wergelandstunnelen fram til et stykke nord for Bane NORs brakkerigg, men det blir også perioder med arbeid andre steder, blant annet på Venjar og Dorr ved Langset.

–  Det er ikke det tyngste anleggsarbeidet som skal gjøres nå, men det blir noen perioder hvor naboer kan oppleve støyulemper. De nærmeste naboene vil få nærmere informasjon fra oss, blant annet gjennom en SMS før arbeidene starter, sier prosjektsjefen, som legger til:

– Vi er en krevende nabo, men jeg opplever likevel at de som bor i nærområdene, viser oss forståelse. Dette setter jeg stor pris på, og jeg vil takke alle for tålmodigheten, sier hun.

Må vente på tur

Så langt som råd prøver Bane NOR å avvikle lange perioder med buss for tog mens det er minst trafikk midt på sommeren, men vi kan aldri stenge mer enn to hovedstrekninger inn mot Oslo samtidig.

– Da ville det blitt vanskelig å skaffe nok busser, samt plassproblemer for busstrafikken til og fra Oslo S. Logistikken rundt togtrafikken på de åpne strekningene ville blitt vanskelig, og det hadde blitt mangel på skinnegående spesialmaskiner og kvalifisert personell til å utføre arbeidene både hos Bane NOR og våre entreprenører, forklarer Resset.

I seks uker denne sommeren gjøres det store arbeider på Drammen- og Vestfoldbanen, samt Follobanen inn mot Oslo S. Derfor kan arbeidsperioden på Eidsvoll og langs Dovrebanen først starte i august.

Mens banen er stengt utfører Bane NOR arbeider også andre steder mellom Gardermoen og Hamar, blant annet knyttet til byggingen av nytt dobbeltspor gjennom Stange og bygging av ny bru over sporene ved Espern på Hamar. Vi gjør også vanlig vedlikehold og rutinekontroller av tekniske anlegg, blant annet på strekningen mellom Eidsvoll verk og Gardermoen.

Vi minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i eller nær jernbanesporet og høyspenningsanlegget. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst.

Gir færre forsinkelser

Som nevnt forsvinner enkeltsporet syd for Eidsvoll stasjon for evig og alltid når banen gjenåpner den 5. september.

– Med to spor blir det slutt på å vente på møtende tog, og trafikkavviklingen blir mer smidig og robust. Summen blir langt færre forsinkelser for alle som bruker strekningen daglig, framholder Rønnaug-Ingeborg Resset.

I oktober 2023 åpner som nevnt dobbeltsporet videre nordover fra Eidsvoll stasjon og over den nye jernbanebrua ved Minnesund. Byggingen av dobbeltspor gjennom Eidsvoll er et viktig bidrag til flere tog, bedre punktlighet og kortere reisetid mellom Oslo og Hamar.

Og når vi kommer til 2027, er dobbeltsporet framme i Åkersvika ved Hamar. Dermed vil det mest klimavennlige transportmidlet gjøre unna strekningen mellom Oslo og mjøsbyen på 55 minutter.