Iskald problemløsning på Minnevika bru

Da det oppstod innlekkasje i byggegropa for ett av fundamentene på Minnevika jernbanebru, ble løsningen å fryse gropa tett. Spesialister fra firmaet Geofrost sørget for å holde både elvebunnen og hodet kaldt.

Hovedentreprenør for den 836 meter lange Minnevika jernbanebru er arbeidsfellesskapet Hæhre PNC. Her skal togene kjøre på nytt dobbeltspor i 200 km/t fra oktober 2023. (Foto: Maria Jansson, Bane NOR)

Det er svært dypt til fjell der arbeidsfellesskapet Hæhre PNC bygger Minnevika jernbanebru over Vorma. Derfor er det presset 268 stålrørspeler ned i elvebunnen, og det er disse som skal bære søylene og brua. Det er friksjonen mellom pelene og løsmassene som sørger for dette.

For å bygge fundamentene rammes en spuntkasse av stål rundt pelene, før det støpes ei avstivningsplate i bunnen. Denne bunnplata holder spuntkassen på plass og hindrer at vann kommer inn. Deretter tømmes kassen for vann, slik at videre arbeid med fundamentene foregår i tørr byggegrop.

Når spuntkassen for ett av hovedfundamentene midt i elva ble tømt for vann i fjor høst, oppstod en innlekkasje mellom bunnplata og spunten. Derfor ble spuntkassen fylt opp igjen med vann mens man vurderte ulike metoder for å utbedre lekkasjen.

Valget falt på å bruke grunnfrysning slik at byggegropa ble frosset tett og kunne tømmes. Dermed fikk man tilgang til å utbedre årsakene til innlekkasjen uten behov for undervannsarbeid.

– Denne metoden hadde færrest utfordringer knyttet til sikkerhet ved gjennomføring av arbeidene, samtidig som vi unngår forsinkelser som påvirker ferdigdatoen for brua, forteller prosjektleder Ronny Eirik Hansen i Bane NOR.

Vellykket

– Vi har installert horisontale fryserør rundt hele gropa som hindrer at vann og løsmasser trenger inn mellom spunten og avstivningsplata, forklarer markedsansvarlig Lasse Berggren i Geofrost.

Ved å bore inn fryserør under ett av hjørnene på byggegropa, har Geofrost dessuten etablert en frostblokk som nøytraliserer oppdriftskreftene slik at denne delen av plata kan repareres.

– Frossen grunn blir meget sterk og har god heft til andre materialer. Derfor er dette godt egnet til kombinasjonen vanntetting og stabilisering, framholder Berggren, som legger til at grunnfrysing er miljøvennlig og gir mindre CO2-avtrykk enn mer materialintensive metoder.

Geofrost er et Oslobasert firma som med containerbasert utstyr utfører oppdrag over hele verden. Blant annet brukes grunnfrysing til sikring av byggegroper og svakhetssoner i tunneler, samt til grunnvannsbarrierer i forurenset grunn.

– Vi har tettet spunt i elv tidligere, men dette er første gang vi også fryser bunnen under en del av spuntkassen, sier Berggren.