Informasjon til våre naboer ved Eidsvoll stasjon

Fra og med tirsdag 9. august til og med søndag 4. september stanser togtrafikken mens det gjøres arbeider med nytt dobbeltspor gjennom Eidsvoll.

Den togfrie perioden må utnyttes maksimalt, og det vil være aktivitet med maskiner og mannskaper døgnet rundt.

Når arbeidene kommer i gang, vil du finne daglige oppdateringer om aktiviteten på anlegget på denne siden, samt på Facebook-kontoen vår.

Dette skjer ved Eidsvoll stasjon

I løpet av arbeidsperioden skal vi gjøre en fullstendig ombygging av de jernbanetekniske anleggene på stasjonen. Når togene starter opp igjen den 5. september, tar vi i bruk ferdig dobbeltspor sydover.

Maskiner og mannskap vil være i sving døgnet rundt i området fra Wergelandstunnelen fram til et stykke nord for Bane NORs brakkerigg på Botshaugtangen.

De første dagene som togene tar pause, starter vi med å rive en del av de eksisterende anleggene. Dette innebærer blant annet perioder med noe impulsiv støy (pigging).

Det vil være mye sporbygging i perioden fra 14. til 18. august, hvor store kraner og skinnegående arbeidsmaskiner vil være i sving. En pakkmaskin som komprimerer pukken i sporet, vil være i arbeid fra 15. til 16. august.

Etter 20. august vil mengden med støyende arbeid på stasjonsområdet avta noe, men i hele perioden vil det hele døgnet rundt være kjøring og transport av materiell til/fra lager- og riggområdene på Botshaugtangen.

Alternativ overnatting 

Bane NOR forholder seg til retningslinje for begrensning av støy fra bygge- og anleggsvirksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med Eidsvoll kommune.

Din eiendom er blant de som i perioder kan bli berørt av støy over grenseverdiene. Dersom særskilte behov tilsier det, kan Bane NOR derfor tilby alternativ overnatting (hotell).

Vi presiserer at dette må avtales på forhånd og bestilles av Bane NOR. I motsatt fall dekkes ikke utgiftene til oppholdet.

Dersom du ønsker å benytte deg av overnattingstilbudet, kan du snakke med våre nabokontakter Sjur Krogstie på telefon 957 91 669 (fra 8. august) eller Inger Strøm Flugsrud på 480 48 376. Ring helst mellom kl. 09 og 15, men vi skal også forsøke å hjelpe dersom det oppstår behov på ettermiddag/kveld. Du kan også sende mail til eidsvoll_utbygging@banenor.no.

Du kan også kontakte oss dersom du ønsker mer detaljerte forhåndsinformasjon om arbeidene i nabolaget ditt.

Hvorfor natt- og helgearbeid?

Ved anleggsarbeid i og ved trafikkert spor er det av sikkerhetsgrunner nødvendig med full stans i togtrafikken og utkobling av kjørestrømmen. Av hensyn til kundene og trafikkavviklingen på Gardermobanen og Dovrebanen, kan de togfrie periodene ikke være lengre enn høyst nødvendig. Derfor jobbes det døgnkontinuerlig.

Vi minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i eller nær jernbanesporet og høyspenningsanlegget. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst.

Bane NOR beklager ulemper som følge av utbyggingen gjennom Eidsvoll, og vi takker for din tålmodighet og samarbeid. Vi ser frem til å kunne tilby dobbeltspor som gir kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog.

Er du togbruker?

Hvis du skal reise med buss for tog, må du regne med at reisen tar lengre tid enn vanlig, og at avgangstiden kan være endret. 

Du finner trafikkinformasjon i apper og på nettsidene til Entur eller togselskapene Vy og SJ Norge.