Informasjon til våre naboer ved Venjar

Fra og med tirsdag 9. august til og med søndag 4. september stanser togtrafikken mens det gjøres arbeider med nytt dobbeltspor gjennom Eidsvoll.

Den togfrie perioden må utnyttes maksimalt, og det vil være aktivitet med maskiner og mannskaper døgnet rundt.

Når arbeidene kommer i gang, vil du finne daglige oppdateringer om aktiviteten på anlegget på denne siden, samt på Facebook-kontoen vår.  

Dette skjer ved Venjar

Ved Venjar skal vi fjerne sporvekslene som ligger der i dag og gjøre dobbeltsporet ferdig. Når arbeidsperioden er slutt, tar vi dobbeltsporet i bruk syd for Eidsvoll stasjon

Fra oppstarten den 9. august blir det døgnkontinuerlig aktivitet med anleggsmaskiner og skinnegående arbeidsmaskiner i området. Natt til 12. august og på dagtid samme dag, gjøres det støyende sporarbeider med blant annet bruk av pakkmaskin.

Ellers i perioden forventer vi ikke støyulemper som overskrider grenseverdiene for nærliggende eiendommer. Etter 20. august vil aktiviteten ved Venjar avta.

Alternativ overnatting 

Bane NOR forholder seg til retningslinje for begrensning av støy fra bygge- og anleggsvirksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med Eidsvoll kommune.

Din eiendom er blant de som i perioder kan bli berørt av støy over grenseverdiene. Dersom særskilte behov tilsier det, kan Bane NOR derfor tilby alternativ overnatting (hotell).

Vi presiserer at dette må avtales på forhånd og bestilles av Bane NOR. I motsatt fall dekkes ikke utgiftene til oppholdet.

Dersom du ønsker å benytte deg av overnattingstilbudet, kan du snakke med våre nabokontakter Sjur Krogstie på telefon 957 91 669 (fra 8. august) eller Inger Strøm Flugsrud på 480 48 376. Ring helst mellom kl. 09 og 15, men vi skal også forsøke å hjelpe dersom det oppstår behov på ettermiddag/kveld. Du kan også sende mail til eidsvoll_utbygging@banenor.no.

Du kan også kontakte oss dersom du ønsker mer detaljerte forhåndsinformasjon om arbeidene i nabolaget ditt.

Hvorfor natt- og helgearbeid?

Ved anleggsarbeid i og ved trafikkert spor er det av sikkerhetsgrunner nødvendig med full stans i togtrafikken og utkobling av kjørestrømmen. Av hensyn til kundene og trafikkavviklingen på Gardermobanen og Dovrebanen, kan de togfrie periodene ikke være lengre enn høyst nødvendig. Derfor jobbes det døgnkontinuerlig.

Vi minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i eller nær jernbanesporet og høyspenningsanlegget. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst.

Bane NOR beklager ulemper som følge av utbyggingen gjennom Eidsvoll, og vi takker for din tålmodighet og samarbeid. Vi ser frem til å kunne tilby dobbeltspor som gir kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog.

Er du togbruker?

Hvis du skal reise med buss for tog, må du regne med at reisen tar lengre tid enn vanlig, og at avgangstiden kan være endret. 

Du finner trafikkinformasjon i apper og på nettsidene til Entur eller togselskapene Vy og SJ Norge.