Informasjon til våre naboer på Langset

Fra og med tirsdag 9. august til og med søndag 4. september stanser togtrafikken mens det gjøres arbeider med nytt dobbeltspor gjennom Eidsvoll.

Den togfrie perioden må utnyttes maksimalt, og det vil være aktivitet med maskiner og mannskaper døgnet rundt.

Når arbeidene kommer i gang, vil du finne daglige oppdateringer om aktiviteten på anlegget på denne siden, samt på Facebook-kontoen vår

Dette skjer på Dorr/Langset

På strekningen der Dovrebanen passerer under de to vegbruene på Dorr og fram til et stykke nord for E6-brua, vil det være aktivitet gjennom hele perioden.

I en sammenhengende periode på ca. 36 timer fra og med natt til 10. august til utpå ettermiddagen den 11. august, vil det pågå spunting i området. Dette innebærer at vegger av stål presses ned i grunnen, og arbeidet fører med seg noe impulsiv støy.

Ellers i perioden vil det være døgnkontinuerlig aktivitet med anleggsmaskiner og skinnegående arbeidsmaskiner i området, men vi forventer ikke støyulemper som overskrider grenseverdiene. Aktiviteten vil avta noe mot slutten av perioden.

Alternativ overnatting 

Bane NOR forholder seg til retningslinje for begrensning av støy fra bygge- og anleggsvirksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med Eidsvoll kommune.

Din eiendom er blant de som i perioder kan bli berørt av støy over grenseverdiene. Dersom særskilte behov tilsier det, kan Bane NOR derfor tilby alternativ overnatting (hotell).

Vi presiserer at dette må avtales på forhånd og bestilles av Bane NOR. I motsatt fall dekkes ikke utgiftene til oppholdet.

Dersom du ønsker å benytte deg av overnattingstilbudet, kan du snakke med vår nabokontakt Inger Strøm Flugsrud på telefon 480 48 376. Ring helst mellom kl. 09 og 15, men vi skal også forsøke å hjelpe dersom det oppstår behov på ettermiddag/kveld. Du kan også sende mail til eidsvoll_utbygging@banenor.no.  

Du kan også kontakte oss dersom du ønsker mer detaljerte forhåndsinformasjon om arbeidene i nabolaget ditt.

Hvorfor natt- og helgearbeid?

Ved anleggsarbeid i og ved trafikkert spor er det av sikkerhetsgrunner nødvendig med full stans i togtrafikken og utkobling av kjørestrømmen. Av hensyn til kundene og trafikkavviklingen på Gardermobanen og Dovrebanen, kan de togfrie periodene ikke være lengre enn høyst nødvendig. Derfor jobbes det døgnkontinuerlig.

Vi minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i eller nær jernbanesporet og høyspenningsanlegget. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst.

Bane NOR beklager ulemper som følge av utbyggingen gjennom Eidsvoll, og vi takker for din tålmodighet og samarbeid. Vi ser frem til å kunne tilby dobbeltspor som gir kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog. Dobbeltsporet forbi Langset inkl. Minnevika jernbanebru er ferdig i oktober 2023.

Er du togbruker?

Hvis du skal reise med buss for tog, må du regne med at reisen tar lengre tid enn vanlig, og at avgangstiden kan være endret. 

Du finner trafikkinformasjon i apper og på nettsidene til Entur eller togselskapene Vy og SJ Norge.