Togtrafikken tar pause mellom Gardermoen og Lillehammer

Togtrafikken tar pause i nesten fire uker i august og september mens Bane NOR gjør viktig arbeid med å utvikle den mest klimavennlige transportåren mellom Oslo og Hamar.

I løpet av den togfrie perioden skal de jernbanetekniske anleggene her på Eidsvoll stasjon bygges om og tilpasses nytt dobbeltspor. Bildet er fra tidligere arbeider høsten 2021. (Foto: Thomas Nilsen, Bane NOR)

Fra og med tirsdag 9. august vil det ikke gå persontog mellom Gardermoen og Lillehammer. Togtrafikken gjenopptas som normalt fra og med mandag 5. september. Persontogene på Rørosbanen går som normalt til og fra Hamar i hele perioden, med unntak av den siste helga.

Det er arbeid med nye dobbeltspor i Eidsvoll og Stange som gjør at togene stanser og arbeidsmaskinene overtar. Disse prosjektene er viktige bidrag til flere tog, bedre punktlighet og kortere reisetid mellom Oslo og Hamar.

Bedre informasjon og merking i gult

Det er togselskapene som organiserer busstransporten mens togene står. Bane NORs ansvar er å tilrettelegge og gi god informasjon ved stasjonene. 

–  Målet vårt er å gjøre det så enkelt som mulig å orientere seg, sier Victor Hansen, direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane NOR.  

Bedre skilting og flere skjermer med informasjon om bussavgangene har kommet på plass mange steder. Ved mange mindre stasjoner går bussene fra holdeplasser et stykke unna, gjerne langs en hovedvei. Slike stasjoner har nå informasjonsplakater som viser hvor bussene har avgang. På bussholdeplassen finner du et permanent skilt som bekrefter at du er på rett sted, samt i hvilken retning bussen kjører.

– Vi bruker alltid gul farge for informasjon om buss for tog eller andre avvik fra det normale. Se etter gule skilt, plakater og flagg, sier Hansen.

Bussene kan bruke lengre tid enn toget og ha andre avgangs- og ankomsttider. Det kan også ta ekstra tid å finne bussholdeplassen og bytte mellom buss og tog.

– Ta med deg litt tålmodighet! Skaff deg gjerne informasjon om reisen på forhånd gjennom apper eller nettsider hos Entur eller togselskapene, lyder oppfordringen fra Victor Hansen.

Se opp for arbeidstog!

Den siste helgen i perioden, lørdag 3. og søndag 4. september, blir Dovrebanen stengt helt fram til Trondheim. Da jobber Bane NOR høyt og lavt med vedlikehold og fornyelse også her. Disse to dagene er dessuten strekningen Hamar–Løten stengt.

Vi minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i eller nær jernbanesporet og høyspenningsanlegget, selv om den vanlige togtrafikken er innstilt. Det kan likevel komme arbeidstog på sporet når som helst, og mellom Hamar og Lillehammer vil det også gå godstog.

Full fart med dobbeltspor i Eidsvoll

Bane NOR bygger 13,5 km med nytt dobbeltspor gjennom Eidsvoll, og det er her den største jobben skal gjøres.

– Blant annet skal vi bygge om de jernbanetekniske anleggene ved Eidsvoll stasjon. Når togene starter opp igjen mandag 5. september, er stasjonen tilpasset det nye dobbeltsporet. Samtidig tar vi det ferdige dobbeltsporet i bruk sørover fra Eidsvoll, opplyser prosjektsjef Rønnaug-Ingeborg Resset i Bane NOR.

Dermed blir det slutt på å vente på møtende tog, og trafikkavviklingen blir mer smidig og robust. Summen blir langt færre forsinkelser for alle som bruker strekningen daglig.

Dette forsterkes i oktober 2023 når resten av dobbeltsporet åpner nordover fra Eidsvoll stasjon og over den nye jernbanebrua ved Minnesund. Da reduseres dessuten reisetiden mellom Oslo og Hamar med inntil fire minutter.

… og i Stange

Lenger nord, på de tre milene mellom Kleverud i Stange og Åkersvika ved Hamar, har arbeidet med dobbeltspor nylig startet opp. Også her blir det hektisk aktivitet i den togfrie perioden.

Ved Kleverud fjernes dagens skinnegang midlertidig mens det sprenges ut fjell for den nye traseen. På Sørli skal ei ny bru over det framtidige dobbeltsporet på plass, og det blir omfattende gravearbeider i nordenden av Stange stasjon, med masseutskifting i dagens trasé. Enda litt lenger nord skal en midlertidig anleggsundergang legges inn under sporet ved Fokholgutua.

Dobbeltsporet mellom Kleverud og Åkersvika skal etter planen stå ferdig i 2027, og da vil de raskeste persontogene gjøre unna strekningen mellom Oslo og Hamar på 55 minutter. Samtidig blir det plass til to avganger i timen.

Ny bru på Espern

I tillegg til de nevnte anleggsarbeidene, gjør Bane NOR også rutinekontroller og vedlikehold av tekniske anlegg flere steder mellom Minnesund og Hamar.

På Hamar blir det dessuten bygging av ny bru over sporene på Espern i regi av Hamar kommune. Dette er et samarbeid mellom kommunen, Bane NOR, Bane NOR Eiendom og Espern Eiendom. Brua vil gi tryggere og bedre tilgang til strandsonen, bidra til å knytte byen sammen og legge til rette for byutvikling i området. Den står ferdig sommeren 2023.

I den togfrie perioden vil Bane NOR bygge om og tilpasse anlegget for togenes kjørestrøm til den nye brua. Samtidig vil det pågå arbeid med fundamentering for brusøylene.

Les hos Hamar kommune: Nå starter arbeidene med Espern bru

Må vente på tur

Så langt som råd prøver Bane NOR å avvikle lange perioder med buss for tog mens det er minst trafikk midt på sommeren, men vi kan aldri stenge mer enn to hovedstrekninger inn mot Oslo samtidig.

– Da ville det blitt vanskelig å skaffe nok busser, samt plassproblemer for busstrafikken til og fra Oslo S. Logistikken rundt togtrafikken på de åpne strekningene ville blitt vanskelig, og det hadde blitt mangel på skinnegående spesialmaskiner og kvalifisert personell til å utføre arbeidene både hos Bane NOR og våre entreprenører, forklarer prosjektsjef Rønnaug-Ingeborg Resset.

I seks uker denne sommeren gjøres det store arbeider på Follobanen inn mot Oslo S, samt Drammen- og Vestfoldbanen. Derfor kan arbeidsperioden på Eidsvoll og langs Dovrebanen først starte i august.