Følg den togfrie jobbeøkten

Fra og med 9. august til og med 4. september tar togene pause mens vi jobber høyt og lavt med nytt dobbeltspor gjennom Eidsvoll. Nå er arbeidene i gang, og du finner daglige oppdateringer om arbeidene her.

Maskiner og mannskaper i sving ved Botshaugtangen tirsdag 9. august.  (Foto: Hanne Disch Kihle, Bane NOR)

Den togfrie perioden må utnyttes maksimalt, og det blir aktivitet med maskiner og mannskaper døgnet rundt en rekke steder, blant annet ved Eidsvoll stasjon, på Venjar og på Dorr ved Langset. For mer informasjon, les også denne saken.

På hverdager legger vi hver ettermiddag ut oppdatert informasjon og bilder fra arbeidene her på denne siden. Du vil dessuten finne glimt fra aktiviteten på Facebook-kontoen vår.

Oppdatering tirsdag 9. august: Vi er i gang! Arbeidene har startet som planlagt, og det pågår riving av eksisterende spor og andre jernbanetekniske anlegg både på Venjar, i begge ender av Eidsvoll stasjon og på Langset. Denne typen aktiviteter vil dominere også i det kommende døgnet.

Dette skjer ved Eidsvoll stasjon

I løpet av arbeidsperioden skal vi gjøre en fullstendig ombygging av de jernbanetekniske anleggene på stasjonen. Når togene starter opp igjen den 5. september, tar vi i bruk ferdig dobbeltspor sydover.

Maskiner og mannskap vil være i sving døgnet rundt i området fra Wergelandstunnelen fram til et stykke nord for Bane NORs brakkerigg på Botshaugtangen.

De første dagene som togene tar pause, starter vi med å rive en del av de eksisterende anleggene. Dette innebærer blant annet perioder med noe impulsiv støy (pigging).

Det vil være mye sporbygging i perioden fra 14. til 18. august, hvor store kraner og skinnegående arbeidsmaskiner vil være i sving. En pakkmaskin som komprimerer pukken i sporet, vil være i arbeid fra 15. til 16. august.

Etter 20. august vil mengden med støyende arbeid på stasjonsområdet avta noe, men i hele perioden vil det hele døgnet rundt være kjøring og transport av materiell til/fra lager- og riggområdene på Botshaugtangen.

Dette skjer ved Venjar

Ved Venjar skal vi fjerne sporvekslene som ligger der i dag og gjøre dobbeltsporet ferdig.

Fra oppstarten den 9. august blir det døgnkontinuerlig aktivitet med anleggsmaskiner og skinnegående arbeidsmaskiner i området. Natt til 12. august og på dagtid samme dag, gjøres det støyende sporarbeider med blant annet bruk av pakkmaskin.

Ellers i perioden forventer vi ikke støyulemper som overskrider grenseverdiene for nærliggende eiendommer. Etter 20. august vil aktiviteten ved Venjar avta.

Dette skjer på Dorr

På strekningen der Dovrebanen passerer under de to vegbruene på Dorr og fram til et stykke nord for E6-brua, vil det være aktivitet gjennom hele perioden.

I en sammenhengende periode på ca. 36 timer fra og med natt til 10. august til utpå ettermiddagen den 11. august, vil det pågå spunting i området. Dette innebærer at vegger av stål presses ned i grunnen, og arbeidet fører med seg noe impulsiv støy.

Ellers i perioden vil det være døgnkontinuerlig aktivitet med anleggsmaskiner og skinnegående arbeidsmaskiner i området, men vi forventer ikke støyulemper som overskrider grenseverdiene. Aktiviteten vil avta noe mot slutten av perioden.

Viktig bidrag

Som nevnt åpner dobbeltsporet syd for Eidsvoll stasjon når togene starter opp igjen den 5. september. I oktober 2023 åpner dobbeltsporet videre nordover fra Eidsvoll stasjon og over den nye jernbanebrua ved Minnesund.

Byggingen av dobbeltspor gjennom Eidsvoll er et viktig bidrag til flere tog, bedre punktlighet og kortere reisetid mellom Oslo og Hamar.

Når vi kommer til 2027, er dobbeltsporet framme i Åkersvika ved Hamar. Dermed vil det mest klimavennlige transportmidlet gjøre unna strekningen mellom Oslo og mjøsbyen på 55 minutter.