Eidsvoll: I september fjerner dobbeltsporet togforsinkelser

Mens Bane NOR gjør ferdig nytt dobbeltspor, blir enkelte tog noen minutter forsinket mellom Eidsvoll verk og Eidsvoll. – Vi beklager ulempene og gleder oss til dobbeltsporet åpner her den 5. september i år, sier kommunikasjonsrådgiver Olav Nordli i Bane NOR.

Ofte må togene vente på møtende tog ved strekningen med enkeltspor syd for Eidsvoll stasjon. (Foto: Olav Nordli)

Helt siden Gardermobanen ble åpnet i 1998, har det bare vært ett spor på de siste fire kilometerne mellom Venjar og Eidsvoll stasjon. Nå har Bane NOR bygd nytt spor ved siden av det gamle, og i øyeblikket er det bare det nye sporet som brukes mens det jobbes i den gamle traseen.

– I denne fasen er det noen midlertidige løsninger som gjør at togene bruker lengre tid enn før. Det er lagt til ekstra kjøretid i rutene, men dessverre er dette litt knapt. Dessuten er strekningen med enkeltspor i seg selv en flaskehals, som gjør at forsinkelsene sprer seg, sier kommunikasjonsrådgiver Olav Nordli i Bane NOR.

Ettermiddagstog mest berørt

Det er særlig noen tog sørfra med endestasjon på Eidsvoll (linje R11 og L12) som oftest må vente på møtende trafikk der dobbeltsporet slutter på Venjar. Togene med ankomst Eidsvoll kl. 14.30, 15.00 og 16.30 er aller mest berørt, og disse blir ofte mellom fem og ti minutter forsinket.

– Vi anbefaler de som skal rekke en korresponderende buss eller andre aktiviteter på Eidsvoll om å ta dette med i beregningen når de planlegger reisen, sier Nordli, som legger til at forsinkelsene på denne tiden også kan spre seg til togene som har Eidsvoll som utgangsstasjon, samt gjennomgående regiontog.

– Nybygging og vedlikehold på jernbanen er viktig, og vi gleder oss til et nytt dobbeltspor står klart. Så forstår vi godt de kundene som er frustrert over forsinkelsene på strekningen, derfor er det viktig å gå ut med informasjon om hva som ligger bak og når det blir bedre, sier Gina Scholz, kommunikasjonssjef i Vy.

Bedre tider

Den 9. august i år stenger togtrafikken mellom Gardermoen og Hamar i fire uker mens Bane NOR blant annet bygger om de tekniske anleggene på Eidsvoll stasjon. Når trafikken gjenopptas den 5. september, står dobbeltsporet ferdig fram til stasjonen sørfra.

 – Da vil alle som reiser til og fra Eidsvoll stasjon få en helt ny hverdag, men i mellomtiden kan vi bare beklage ulempene og takke de berørte for tålmodigheten, sier Olav Nordli i Bane NOR.  

I oktober 2023 åpner dobbeltsporet videre nordover fra Eidsvoll stasjon og over den nye jernbanebrua ved Minnesund. Byggingen av dobbeltspor gjennom Eidsvoll er et viktig bidrag til flere tog, bedre punktlighet og kortere reisetid mellom Oslo og Hamar.

Og når vi kommer til 2027, er dobbeltsporet framme i Åkersvika ved Hamar. Dermed vil det mest klimavennlige transportmidlet gjøre unna strekningen mellom Oslo og mjøsbyen på 55 minutter.

Her ved Venjar går dobbeltsporet sydfra over til enkeltspor fram til Eidsvoll stasjon. Mandag 5. september åpner altså dobbeltsporet på strekningen. (Foto: Bane NOR)