Ålborgveien gjenåpnes fra 25. november

Jobben med Ålborgveien har gått raskt og greit unna, og veien åpnes for trafikk i løpet av fredag 25. november.

Ålborgveien var stengt mens den nye dobbeltsporbrua ble bygd, og deler av veien ble benyttet til anleggstransport.  (Foto: Bane NOR)

–  Veien er nå utvidet i området under jernbanebruene slik at veibredden har blitt den samme som før utbyggingen, opplyser byggeleder Lars Baastad i Bane NOR.

Det gjenstår å gi veien et nytt lag asfalt, men dette kan ikke utføres før til våren. Dette vil kun innebære en kort periode med stenging av veien.

– Vi har etablert et midlertidig rekkverk av betongblokker ved bruene, som blir byttet ut med en permanent løsning i forbindelse med asfalteringen, legger Baastad til. 

I tillegg har entreprenøren også utnyttet stengingen til å utbedre et annet punkt på vegen, som har vært utsatt for telehiv.

–  Vi beklager ulempene som stengingen har medført for lokalmiljøet. Nå gleder oss til å gi Ålborgveien tilbake til Eidsvoll i topp stand, sier Baastad.