– Anlegget er ikke turterreng!

Bane NOR minner om at det er adgang forbudt for uvedkommende på våre anleggsområder gjennom Eidsvoll, og vi oppfordrer alle til å respektere sperringer og skilt.

Hit, men ikke lenger: Torgeir Sørensen, HMS-leder i NCC (t.v.) og Thomas Nilsen, HMS-rådgiver i Bane NOR, ber om at publikum ikke ferdes i anleggsområdet.  (Foto: Tim Stockfleth)

HMS-rådgiver Thomas Nilsen i Bane NOR forteller om flere tilfeller hvor turgåere er påtruffet inne på anlegget på strekningen langs Vorma nord for Eidsvoll stasjon.

Flere farer

– Vi har fortsatt anleggsdrift med store maskiner i sving, noe som også kan forekomme i helgene og kveld/natt. Alle som hører hjemme på anlegget bærer vernetøy med refleks og høy synlighet, og maskinførerne forventer ikke å påtreffe personer med «sivilt» tøy, sier Nilsen. 

I tillegg til at det kan være ulendt, steinete og sølete, er det også andre forhold som gjør anlegget uegnet som turterreng. Thomas Nilsen advarer spesielt mot togtrafikken som passerer gjennom anleggsområdet.

– Nå i byggefasen har vi både permanente og midlertidige sikringer mot trafikkert spor. Flere steder er det ferdselsveier nær sporene. Arbeidere på våre anlegg følger sikkerhetsregler for å utføre spornært arbeid på en sikker måte. Jeg vil på det sterkeste advare publikum mot å ta seg inn på anleggsområdet, havne i disse spornære områdene og krysse sporet, utdyper han.

– Togene kommer fort og stille, de bruker flere hundre meter på å stanse og kan ikke svinge unna. Derfor er ferdsel i jernbanespor forbudt ved lov og kan bli politianmeldt, framholder Nilsen.

– Velkommen høsten 2024!

Mange har hørt om turveien Vormtråkk som skal gå fra Langset til Eidsvoll stasjon. Selv om Vormtråkk allerede er inntegnet på enkelte turkart, understreker vi at denne ikke blir ferdig før høsten 2024.

– Vi gleder oss stort til å ta Vormtråkk i bruk, men først må vi åpne det nye dobbeltsporet i oktober 2023, før vi bruker 2024 til å bygge dagens spor om til turvei. I mellomtiden ber vi innstendig om at alle respekterer sperringer og skilt som er satt opp der hvor anleggsområdet grenser opp til steder hvor publikum ferdes, avslutter Thomas Nilsen.