- Tusen takk for tålmodigheten!

Etter en planlagt togstans på nesten fire uker mellom Gardermoen og Lillehammer, går togene som normalt fra og med mandag 5. september. I mellomtiden har Bane NOR tatt store skritt med byggingen av nye dobbeltspor gjennom Eidsvoll og Stange.

På Eidsvoll stasjon mandag morgen ønsket Bane NOR pendlerne velkommen tilbake med å dele ut litt togproviant. Til dette fikk vi også hjelp fra Eidsvoll-ordfører Hege Svendsen, som her forsyner Jannicke Bjørnbakken (t.v.). Foto: Olav Nordli

Den største jobben er gjort i Eidsvoll, hvor de jernbanetekniske anleggene ved stasjonen er bygget om og tilpasset det nye dobbeltsporet. Samtidig er 4,5 km med ferdig dobbeltspor tatt i bruk sørover fra stasjonen.

Dermed blir det slutt på å vente på møtende tog, og trafikkavviklingen blir mer smidig og robust. Summen blir langt færre forsinkelser for alle som bruker strekningen daglig.

Dette forsterkes i oktober 2023 når resten av dobbeltsporet åpner nordover fra Eidsvoll stasjon og over den nye jernbanebrua ved Minnesund. Da reduseres dessuten reisetiden mellom Oslo og Hamar med inntil fire minutter.

Mange å takke

Konserndirektør Stine Undrum i Bane NORs utbyggingsdivisjon framholder at det er en stor og krevende jobb som nå er bragt trygt i land.  På et begrenset område måtte tusenvis av aktiviteter gjøres i løpet av fire uker, mange av dem i en bestemt rekkefølge. Hundrevis av medarbeidere fra ulike entreprenører og leverandører har jobbet skift, og en stor maskinpark har vært i sving.

– Jeg vil rette en stor takk til alle som har bidratt hos entreprenører, leverandører og Bane NOR, både på Eidsvoll og andre steder. Alle har vært løsningsorienterte og trukket i samme retning, noe som har vært en forutsetning for å lykkes, sier Undrum.

–  En stor takk fortjener også alle som har tatt buss for tog og de som har organisert dette opplegget, samt naboene som har holdt ut med anleggsvirksomhet dag og natt i hele perioden. Vi setter stor pris på denne tålmodigheten, som også er et viktig bidrag til moderniseringen av jernbanen, påpeker hun.

Full fart i Stange

Lenger nord, på de tre milene mellom Kleverud i Stange og Åkersvika ved Hamar, har arbeidet med dobbeltspor nylig startet opp. Også her har det vært hektisk aktivitet i den togfrie perioden.

Ved Kleverud er det sprengt ut fjell for den nye traseen, og på Sørli har ei ny bru over det framtidige dobbeltsporet kommet på plass. Det er gjort omfattende masseutskifting i nordenden av Stange stasjon, og en midlertidig anleggsundergang er lagt inn under sporet.

Dobbeltsporet mellom Kleverud og Åkersvika skal etter planen stå ferdig i 2027, og da vil de raskeste persontogene gjøre unna strekningen mellom Oslo og Hamar på 55 minutter. Samtidig blir det plass til to avganger i timen.

Espern bru på Hamar

På Hamar pågår bygging av ny bru over sporene på Espern med Hamar kommune som byggherre. Brua er et samarbeid mellom kommunen, Bane NOR, Bane NOR Eiendom og Espern Eiendom. Brua vil gi tryggere og bedre tilgang til strandsonen, bidra til å knytte byen sammen og legge til rette for byutvikling i området. Den står ferdig sommeren 2023.

De siste ukene er det bygd søyler for den nye brua ute i sporområdet. I regi av Bane NOR er også anlegget for togenes kjørestrøm ferdig ombygd og tilpasset den nye brua. Togene på Rørosbanen har passert midt mellom brusøylene det meste av arbeidsperioden, og det derfor har vært et stort fokus på sikkerhet under arbeidene, slik det også vil være i fortsettelsen fram til brua står ferdig.

Stort løft for jernbanen

Selv om et viktig skritt er tatt, går altså arbeidene med sammenhengende dobbeltspor sør for Hamar videre, slik at Bane NOR kan legge til rette for flere tog, bedre punktlighet og kortere reisetid.

– Jeg gleder meg skikkelig til fortsettelsen! Høsten 2023 skal vi feire når hele dobbeltspor-prosjektet gjennom Eidsvoll står ferdig, samtidig som vi skal jobbe for fullt på de tre milene gjennom Stange fram til 2027. Når alt står ferdig vil de reisende på strekningen få et topp moderne og pålitelig jernbanetilbud, sier Stine Undrum.