Nabovarsel: Planlagt arbeid på jernbanen 25. – 27. september

Fra lørdag morgen den 25. september fram til natt til mandag 27. september 2021 stanser all togtrafikk til og fra Eidsvoll stasjon mens Bane NORs entreprenører jobber kontinuerlig i og nær sporet.

Det blir aktivitet flere steder på Eidsvoll stasjon i helga, bl.a. masseutskifting i området syd for brua hvor fylkesveg 181 krysser Gardermobanen. (Foto: Bane NOR)

Banen blir stengt fra ca. klokken 06.50 lørdag fram til ca. klokken 04.00 mandag morgen. I denne perioden erstattes persontogene med buss. Du finner trafikkinformasjon i apper og på nettsidene til Entur eller togselskapene Vy og SJ Norge.

Hvorfor natt- og helgearbeid?

Ved anleggsarbeid i umiddelbar nærhet av sporet, er det av sikkerhetsgrunner nødvendig med full stans i togtrafikken og utkobling av kjørestrømmen. Av hensyn til kundene og trafikkavviklingen på Gardermobanen og Dovrebanen, legges slike arbeider til perioder med liten trafikk, og det jobbes døgnkontinuerlig mens banen er stengt.

Vi minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i eller nær jernbanesporet og høyspenningsanlegget. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst.

Bane NOR beklager ulemper som følge av utbyggingen gjennom Eidsvoll, og vi takker for din tålmodighet og samarbeid. Vi ser frem til å kunne tilby dobbeltspor som gir kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog i 2023.

Dette skal vi gjøre

Mens banen er stengt, blir det gjort en rekke nødvendige oppgaver i umiddelbar nærhet av sporet. Det jobbes kontinuerlig, men det er i liten grad støyende arbeider natt til mandag.

Mork/Ålborgveien-Eidsvoll stasjon: Aktivitet med anleggsmaskiner, bl.a. gravearbeid, legging av kabelkanal og kabelarbeid. Rett syd for vegbrua (fylkesveg 181) skal det gjøres masseutskifting. 

Eidsvoll stasjon: Inne på stasjonsområdet blir det bl.a. aktivitet med mobilkran, lastebiler og gravemaskiner, samt skinnegående anleggsmaskiner. Det blir bl.a. heising og montering av master for kontaktledningsanlegget, samt boring av mastefundamenter.

Ved Doknes skal det bores mastefundamenter, og det blir aktivitet med lastebiler og gravemaskiner.   

Mellom Julsruddalsevja og Kråkvålvegen (langs Sætre og Bunes) skal vi trekke skinner med gravemaskin/hjullaster. Dette vil kun pågå på dagtid.

Langset-Dorr: På nordsiden av Minnesund blir det noe aktivitet med anleggsmaskiner, bl.a. graving og arbeid med kabelkanaler. Arbeidene avsluttes trolig lørdag kveld.

Bane NOR forholder seg til retningslinje for begrensning av støy fra bygge- og anleggsvirksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med Eidsvoll kommune.

Neste togfrie arbeidsperiode

I ni dager fra og med lørdag 9. oktober stenges strekningen mellom Oslo lufthavn Gardermoen og Tangen. Togtrafikken gjenopptas som normalt mandag 18. oktober.

Mens banen er stengt gjør vi blant annet arbeider med spor, kontaktledning og signalanlegg slik at togtrafikken flyttes fra gammelt til nybygd spor mellom Venjar og Eidsvoll stasjon. Vi sender ut et eget varsel om disse arbeidene. 

Når denne økten er over, fortsetter vi med oppgraderinger og tilpasninger på den eksisterende traseen. Fra september 2022 går togtrafikken mellom Venjar og Eidsvoll stasjon på ferdig dobbeltspor.

Lurer du på noe?

Dersom du har spørsmål, kan du sende oss en mail eller henvende deg til en av nabokontaktene våre:

Venjar-Eidsvoll nord: Sjur Krogstie, telefon 957 91 669.
Eidsvoll nord- Langset: Inger Strøm Flugsrud, telefon 480 48 376.