Varsel om planlagt arbeid på jernbanen 17-21. april

Fra lørdag morgen den 17. april fram til natt til onsdag 21. april 2021 stanser all togtrafikk til og fra Eidsvoll stasjon mens Bane NORs entreprenører jobber kontinuerlig i og nær sporet.

Fra arbeider på Kommisrud under den togfrie helga i mars. (Foto: Bojan Bamburac, Bane NOR)

Banen blir stengt fra ca. klokken 06.50 lørdag 17. april fram til ca. klokken 04.00 onsdag 21. april. I denne perioden erstattes persontogene med buss. Du finner trafikkinformasjon i apper og på nettsidene til Entur eller togselskapene Vy og SJ Norge.

Hvorfor natt- og helgearbeid?

Ved anleggsarbeid i umiddelbar nærhet av sporet er det av sikkerhetsgrunner nødvendig med full stans i togtrafikken og utkobling av kjørestrømmen. Av hensyn til kundene og trafikkavviklingen på Gardermobanen og Dovrebanen, legges slike arbeider til perioder med liten trafikk, og det jobbes døgnkontinuerlig mens banen er stengt.

Vi minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i eller nær jernbanesporet og høyspenningsanlegget. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst.

Bane NOR beklager ulemper som følge av utbyggingen gjennom Eidsvoll, og vi takker for din tålmodighet og samarbeid. Vi ser frem til å kunne tilby dobbeltspor som gir kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog i 2023.

Dette skal vi gjøre

Mens banen er stengt, blir det gjort store jobber med bl.a. omlegging av spor, kontaktledning og kabler flere steder på prosjektet. I tillegg til det som er nærmere beskrevet under, benytter vi også anledningen til å gjøre andre nødvendige oppgaver i umiddelbar nærhet av sporet.

Venjar-Mork: Slik det er i dag, blir to spor til ett på Venjar. Nå skal vi rive dagens spor og legge inn to nye sporveksler. Dermed får skinnegående arbeidsmaskiner tilgang til å bygge det nye sporet videre mot Eidsvoll stasjon.

I hele perioden blir det jobbet med anleggsmaskiner og skinnegående arbeidsmaskiner fra Venjar til Mork bru, med hovedtyngden mot syd. Det blir også noe aktivitet på Bekkedalshøgda syd for Venjar.

Eidsvoll stasjon: Inne på stasjonsområdet blir det gravearbeider og arbeid med jernbanetekniske installasjoner. Det blir aktivitet med bl.a. lastebil og gravemaskin.

Ved Kommisrud og Sætre/Bunes skal vi nå ta i bruk to korte strekninger med nytt, midlertidig spor på innsiden av dagens spor. Dermed kan arbeidet med dobbeltspor starte på utsiden mot elva.

Begge steder skal anleggsmaskiner og skinnegående arbeidsmaskiner jobbe døgnkontinuerlig gjennom hele perioden.

Ved Langset og Dorr på nordsiden av Minnesund skal en sikringsskjerm settes opp på E6-brua, og rørspunt skal presses ned i grunnen langs jernbanesporet. En borerigg vil være i døgnkontinuerlig drift fra lørdag ettermiddag til tirsdag, og det blir aktivitet med anleggsmaskiner. 

Kommende togfrie arbeidsperioder

5-6. juni (36 timer) *
25-27. september (46 timer)
9-18. oktober (9 dager)

*) Eidsvoll stasjon er åpen for tog sørfra. I de øvrige periodene blir stasjonen stengt.

I oktober flyttes togtrafikken fra det gamle til det nye sporet mellom Venjar og Eidsvoll stasjon. Deretter blir det gjort oppgraderinger og tilpasninger på den eksisterende traseen, og den gamle løsmassetunnelen skal avkortes med 90 meter. Fra august 2022 går togtrafikken mellom Venjar og Eidsvoll stasjon på ferdig dobbeltspor.

Alle som tar toget fra Eidsvoll stasjon, må merke seg endringer i sporbruken når togtrafikken starter opp igjen onsdag 21. april. Ordinært vil da alle tog til/fra Trondheim og Lillehammer (R10), samt L12 mot Kongsberg, gå i spor 2 og 3, mens togene som har avgang mot Skien på linje R11 vil bruke spor 1. (Foto: Terje Borud/Bane NOR)