Stenging av Ålborgveien

I andre halvdel av november åpner Ålborgveien for godt, men først blir det to nye perioder hvor veien er stengt for gjennomkjøring på grunn av anleggsarbeidet.

Foto: Bane NOR

Ålborgveien er stengt fra og med den første uka i august. Vi lovet å si fra på forhånd, men det glapp dessverre på grunn av en misforståelse mellom oss og entreprenøren. Vi beklager så mye!

Nå jobber vi med å sette veien i bedre stand, samtidig som det er massetransport til og fra Wergelandstunnelen.

Med forbehold om endringer er det disse datoene som gjelder videre framover:

  • Mandag 6. september: Veien åpnes midlertidig.
  • Fredag 8. oktober: Veien stenges. Først blir det anleggstrafikk mens vi jobber i en ti dagers togfri periode, før vi fortsetter med å utbedre veien.
  • Andre halvdel av november: Veien er fiks ferdig og åpnes permanent. Vi gleder oss!