Sommeren på prosjektet

Aktiviteten på prosjektet trappes kraftig ned i juli måned, men noen arbeider fortsetter med uforminsket styrke.

Vi ønsker alle naboer, medarbeidere, entreprenører, leverandører og samarbeidspartnere en riktig god sommer! (Foto: Bane NOR)

Dette gjelder først og fremst Minnevika jernbanebru, hvor det blir full aktivitet gjennom hele sommeren. Den tredje etappen på 42,5 meter og 605 m3 med betong ble støpt torsdag 24. juni, og videre framover støpes det nye etapper med 3-4 ukers mellomrom.

Fylling av masser over Wergelandstunnelen og tilbakeføring til opprinnelig terreng vil også pågå gjennom hele juli. Syd for Eidsvoll stasjon fortsetter utlegging og tilbakeføring av matjord på eiendommer som har vært berørt av anlegget.

Bortsett fra det som er nevnt over, blir det ferieavvikling hos entreprenørene i perioden fra og med 5. juli. Vi tar forbehold om at det kan forekomme enkelte mindre arbeider i tillegg. Mandag 2. august er ferien over.

Til slutt minner vi om en viktig milepæl på prosjektet til høsten: Fra 9. til 18. oktober er det planlagt togstans mens togtrafikken flyttes fra det gamle til det nye sporet syd for Eidsvoll stasjon. Høsten 2022 står dobbeltsporet ferdig fram til stasjonen, og høsten 2023 på hele prosjektet. Vi gleder oss!

Ålborgveien gjenåpnes

I slutten av uke 27 (8. eller 9. juli) åpnes Ålborgveien for fri ferdsel gjennom anleggsområdet.

Fortsatt gjenstår det å sette veien i bedre stand etter anleggstrafikken. Derfor må veien dessverre stenges på nytt i en periode til høsten. Da skal det kjøres inn masser, slik at veien kan bygges opp på nytt og få asfaltdekke. Nøyaktig tidsrom kunngjøres senere, bl.a. på Facebook-siden vår.

Veien har vært stengt for gjennomkjøring siden slutten av 2018, og vi takker alle som har vært berørt for utvist tålmodighet.