Siste støp på Wergelandstunnelen i Eidsvoll

Torsdag 11. mars støpte entreprenøren NCC den siste seksjonen på Wergelandstunnelen ved Eidsvoll prestegård. Dermed er de store betongarbeidene på den sydlige dobbeltspor-parsellen ferdige.

Siste støp ble gjennomført i ufyselig snøvær. (Foto: Håvard Kummen)

Wergelandstunnelen er en betongkulvert gjennom løsmasser. Det vil si at man først graver ut en byggegrop, deretter støpes og forskales tunnelen før man fyller tilbake med masser over og rundt. Den nye tunnelen for ett spor er 380 meter lang og bygges parallelt med den eksisterende løsmassetunnelen, som skriver seg fra utbyggingen av Gardermobanen på 90-tallet.

Dyp byggegrop

– Det har vært et stort og viktig fokus å unngå påvirkning av den gamle tunnelen og ikke forstyrre togtrafikken. Dette har vi greid uten problemer, sier prosjektleder Leif Arne Hafstad i Bane NOR.

Før utgraving ble spuntvegger av stål presset ned i grunnen, slik at byggegropa kunne graves ut med loddrette vegger. Mellom spuntveggene ble det montert avstivere.

– På det meste er byggegropa rundt 22 meter dyp, tilsvarende et hus på 7-8 etasjer. Dermed er dette en av Norges dypeste byggegroper, opplyser Hafstad.

Alt dette betyr at kostnadene til masseflytting, spunting og sikring utgjør om lag 60-65 prosent av den totale kostnaden for Wergelandstunnelen, altså mer enn selve betongkonstruksjonen.

Tunnelen er delt inn i 15 støpeetapper i tillegg til portalene. Totalt gikk det med ca. 12.000 m3 med betong. Den siste seksjonen som ble støpt i løpet av ca. 12 timer torsdag, var i nordre ende av tunnelen, nærmest portalen.

God jobb gjort

– Jeg vil rose entreprenøren NCC for godt samarbeid og kvalitetsmessig eksemplarisk utførelse av arbeidene. Alt er utført innenfor planlagt tid og kostnad, framholder prosjektleder Hafstad.

– Dette har vært en kompleks konstruksjon som var veldig krevende for alle fag fra fundamentering og utgraving til betongarbeider, supplerer Marcus Olsson, assisterende prosjektleder i NCC Norge.  Han trekker også fram godt samarbeid med Bane NOR, god planlegging og fantastisk arbeid av alle som har bidratt.

– Både NCC og Bane NOR har stort engasjement for sikkerhet i prosjektet, og vi er derfor stolte over å fullføre den siste store konstruksjonen uten en eneste fraværsskade etter totalt 650.000 utførte timeverk på prosjektet, sier legger han til.

I tillegg har NCC blant annet også bygget fire jernbanebruer i betong på til sammen 782 meter på denne parsellen. Les mer i denne saken.

Fra ett til to spor

Nå som støpearbeidene er avsluttet, fortsetter NCC jobben med å fylle tilbake over Wergelandstunnelen. Arealene på overflaten blir satt i stand i løpet av sommeren.

Snart starter også byggingen av det nye sporet fra Venjar til Eidsvoll stasjon. I en togfri periode fra 17. til 20. april blir det blant annet lagt inn to nye sporveksler på Venjar, slik at skinnegående arbeidsmaskiner får tilkomst til strekningen.

I oktober flyttes togtrafikken fra det gamle til det nye sporet. Deretter blir det gjort oppgraderinger og tilpasninger på den eksisterende traseen og den gamle løsmassetunnelen. Fra august 2022 går togtrafikken mellom Venjar og Eidsvoll stasjon på ferdig dobbeltspor, mens strekningen videre til Langset åpner i 2023.

Nytt dobbeltspor Venjar-Langset er en viktig brikke i Intercity-utbyggingen på Østlandet, som skal gi kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog. Når dobbeltsporet står helt ferdig fram til Åkersvika ved Hamar i 2027, blir reisetiden mellom mjøsbyen og Oslo redusert til 55 minutter.

Oversiktsbildet viser ny og gammel tunnel side om side. Bildet er tatt tidligere, mens det fortsatt pågikk arbeid med portalen. Bildet til høyre er tatt inne i tunnelen mens støpingen av den siste seksjonen pågikk. (Foto: Bane NOR)