Nabovarsel: Planlagt arbeid på jernbanen 5.-6. juni

Helgen 5.-6. juni 2021 stanser all togtrafikk nord for Eidsvoll stasjon mens Bane NORs entreprenører jobber kontinuerlig i og nær sporet. Sørfra går togtrafikken til og fra Eidsvoll stasjon som vanlig.

Gammelt og nytt spor syd for Eidsvoll stasjon. Denne helga går togene som vanlig her, mens det er togfritt på Dovrebanen nord for stasjonen. (Foto: Bojan Bamburac)

Banen blir stengt fra ca. klokken 06.50 lørdag 5. juni fram til ca. klokken 18.50 søndag 6. juni. I denne perioden erstattes persontogene til/fra Hamar og Trondheim med buss. Du finner trafikkinformasjon i apper og på nettsidene til Entur eller togselskapene Vy og SJ Norge.

Hvorfor natt- og helgearbeid?

Ved anleggsarbeid i umiddelbar nærhet av sporet er det av sikkerhetsgrunner nødvendig med full stans i togtrafikken og utkobling av kjørestrømmen. Av hensyn til kundene og trafikkavviklingen på Dovrebanen, legges slike arbeider til perioder med liten trafikk, og det jobbes døgnkontinuerlig mens banen er stengt.

Vi minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i eller nær jernbanesporet og høyspenningsanlegget. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst.

Bane NOR beklager ulemper som følge av utbyggingen gjennom Eidsvoll, og vi takker for din tålmodighet og samarbeid. Vi ser frem til å kunne tilby dobbeltspor som gir kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog i 2023.

Dette gjør vi i helga

Her er en oversikt over planlagt arbeid fra sør til nord på strekningen fra Venjar til Langset. Vi tar forbehold om at det kan oppstå endringer.

Syd for Mork bru: For tiden legger vi skinner og sviller på det nye sporet syd for stasjonen. På dagtid denne helga vil en hjullaster og en skinnegående gravemaskin vil være i aktivitet på en strekning ca. 500 meter sydover fra Mork bru.

Mellom Kommisrud og Doknes: På denne strekningen vil en gravemaskin og en dumper være i arbeid med stikkrenner.

Syd for Julsruddalsevja: På en strekning ca. 500-1000 m syd for Julsruddalsevja skal vi bygge om anlegget for togenes kjørestrøm. Flere skinnegående arbeidsmaskiner vil være i sving.

Mellom Julsruddalsevja og Bunes: Her vil det foregå sporarbeid, graving og støping samt oppmåling. Det blir aktivitet med gravemaskiner og skinnegående arbeidsmaskiner. Hovedtyngden av arbeidene er planlagt avsluttet i løpet av lørdag kveld, men det kan bli en kort periode med kjøring av pakkmaskin på søndag.

Minnesund jernbanebru: På Langset skal vi gjøre reparasjoner og støpearbeid ved landkaret på den gamle jernbanebrua.

Dorr: I området under E6-brua skal det monteres en beskyttelsesvegg langs sporet, slik at senere arbeider kan utføres mens togene går. Dette innebærer blant annet graving, sliping og sveising, samt kabelarbeider. Gravemaskiner, kranbil og skinnegående arbeidsmaskiner vil være i sving. Det blir kontinuerlig aktivitet, men de mest støyende arbeidene er ikke planlagt på nattestid.