Nabovarsel: Planlagt arbeid på jernbanen 20.-21. mars

Helgen 20.--21. mars 2021 stanser all togtrafikk til og fra Eidsvoll stasjon mens Bane NORs entreprenører jobber kontinuerlig i og nær sporet. Lenger ned i saken finner du også informasjon om påsken.

Illustrasjonsbilde fra arbeider på Oslo S. (Foto: Øystein Grue)

Banen blir stengt fra ca. klokken 07.00 lørdag 20. mars fram til ca. klokken 18.30 søndag 21. mars. I denne perioden erstattes persontogene med buss. Du finner trafikkinformasjon i apper og på nettsidene til Entur eller togselskapene Vy og SJ Norge.

Hvorfor natt- og helgearbeid?

Ved anleggsarbeid i umiddelbar nærhet av sporet er det av sikkerhetsgrunner nødvendig med full stans i togtrafikken og utkobling av kjørestrømmen. Av hensyn til kundene og trafikkavviklingen på Gardermobanen og Dovrebanen, legges slike arbeider til perioder med liten trafikk, og det jobbes døgnkontinuerlig mens banen er stengt.

Vi minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i eller nær jernbanesporet og høyspenningsanlegget. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst.

Bane NOR beklager ulemper som følge av utbyggingen gjennom Eidsvoll, og vi takker for din tålmodighet og samarbeid. Vi ser frem til å kunne tilby dobbeltspor som gir kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog i 2023.

Dette gjør vi i helga

Her er en oversikt over planlagt arbeid fra sør til nord på strekningen fra Venjar til Langset. Vi tar forbehold om at det kan oppstå endringer.

Venjar: Arbeid med bl.a. montering av fundamenter og stolper. Bruk av skinnegående arbeidsmaskin. Planlagt på dagtid lørdag.

Wergelandstunnelen: Inspisering av betong. Bruk av skinnegående lift. Planlagt på dagtid lørdag og søndag.

Eidsvoll stasjon, samt Hovedbanen inn mot stasjonen: Diverse gravearbeider og tekniske arbeider. Bruk av skinnegående arbeidsmaskiner inkl. gravemaskin. Pågår gjennom hele perioden.

Eidsvoll stasjon-Doknes: Kabelarbeid og heising av master for kontaktledningen. Bruk av skinnegående arbeidsmaskiner. Pågår gjennom hele perioden.

Kommisrud: Masseutskifting med gravemaskin og andre anleggsmaskiner. Montering av mastefundamenter, heising av master og kabelarbeid. Bruk av skinnegående arbeidsmaskiner. Pågår gjennom hele perioden.

Doknes-Julsruddalsevja: Montering av mastefundamenter, kabelarbeid og arbeid med kontaktledningen. Bruk av skinnegående arbeidsmaskiner. Pågår gjennom hele perioden.

Sætre-Bunes: Kabelarbeid, samt graving og oppfylling av masser. Bruk av anleggsmaskiner. Planlagt på dagtid lørdag og søndag.

Langset: Setting av kum og kabelarbeid. Noe graving og oppfylling av masser. Bruk av anleggsmaskiner. Hovedtyngden av maskinelt arbeid planlegges på dagtid lørdag.   

Nattarbeider i påsken

I påskeuken planlegges det kabelarbeider langs sporet som skal utføres på nattestid under pauser i den ordinære togtrafikken. Det vil bli brukt et dieselaggregat, men ellers blir det lite støyende arbeider eller aktivitet med maskiner.

Kommisrud: Natten mellom mandag 29. og tirsdag 30. mars.
Venjar: Hver natt fra og med natt til tirsdag 30.mars til om med natt til tirsdag 6.april.

Innenfor vanlig arbeidstid blir det noe arbeid på anlegget mandag, tirsdag og onsdag i påskeuka, men aktiviteten blir redusert. Bortsett fra ovennevnte blir det stille på anlegget fra skjærtorsdag til 2. påskedag.

Kommende togfrie arbeidsperioder

17-21. april (96 timer)
5-6. juni (36 timer) *
25-27. september (46 timer)
9-18. oktober (9 dager)

*) Eidsvoll stasjon er åpen for tog sørfra. I de øvrige periodene blir stasjonen stengt.

De jobbene som gjøres nå til helga, er forberedelser til den togfrie perioden fra natt til lørdag 17. april fram til natt til onsdag 21. april.

Da legger vi midlertidig om sporet ved Kommisrud og Sætre for å få plass til å bygge nytt dobbeltspor på utsiden. Vi skal også legge inn to nye sporveksler på Venjar, slik at skinnegående arbeidsmaskiner får tilkomst til å bygge det nye sporet mellom Venjar og Eidsvoll stasjon.