Informasjon til båtfolket

I forbindelse med byggingen av Minnevika jernbanebru har Bane NOR og arbeidsfellesskapet Hæhre/PNC løpende kontakt med bl.a. båtforeningene som har tilknytning til Vorma/Minnesund. Her finner du litt informasjon foran årets båtsesong.

I midten av mars  er det enn så lenge lite fristende med båtliv i Minnevika. (Foto: Hæhre/PNC)

Frem til i sommer vil leden gå der den går i dag, mellom de to midlertidige fundamentene (søylegruppene) i djupålen.

I sommer skal vi jobbe på de to midlertidige fundamentene i hovedløpet. Det skal ikke arbeides samtidig på begge fundamentene, og leden kommer til å flyttes til høyre eller venstre for dagens løp, avhengig av hvilken side det jobbes på (se de blå pilene på figur under). Hvert av disse tre alternative løpene er minst 20 meter bredt.

I resten av prosjektperioden fram til Minnevika jernbanebru åpner i 2023, er det ikke planlagt arbeidsom innebærer at vi må stenge leden over lengre tid.

Ved operasjoner som flytting av flåte/lekter eller flytting av leden, kan det hende leden stenges i kortere perioder. Da vil det ligge en båt i hver ende som gir instrukser til de som ønsker å passere.

I 2021 vil det ikke være mulig å kontakte flåten direkte på VHF, slik som tidligere. Det skyldes at vi ikke skal ha den samme aktiviteten på flåten i år, og vi kan derfor ikke garantere at henvendelser blir besvart.

Bane NOR og Hæhre/PNC ønsker å presisere at det er trygt å ferdes gjennom Minnevika så lenge båtfolket følger de anvisninger som gis, seiler mellom kardinalbøyene og respekterer fartsgrensen på 5 knop.

Blir tilbakeført

Vi har fått spørsmål om utfyllingene og de ulike installasjonene som er etablert der Minnevika bru bygges. Alt dette er midlertidig og skal fjernes når prosjektet er ferdig, slik at elveløpet så mye som mulig blir tilbakeført til det opprinnelige.

Med andre ord blir det ikke noe igjen som kan være til hinder for vanngjennomstrømming og ferdsel på elva. Her er det fastsatt spesifikke krav som blir nøye fulgt opp av Statsforvalteren og NVE som faginstans.